Publicatie rapport 'Met de bus naar de stad'

De Noordelijke Rekenkamer publiceerde op 8 mei 2017 haar rapport 'Met de bus naar de stad'. Voor meer informatie klik hier.

 

Aankondiging publicatie rapport 'Op eigen benen?'

De Noordelijke Rekenkamer publiceerde op 28 november haar rapport 'Op eigen benen?. Voor meer informatie omtrent dit onderzoek klik hier

 

Beëdiging nieuwe bestuursleden

Tijdens de vergadering van 6 juli zijn Margreet Smilde en Peter Polhuis beëdigd tot voorzitter en bestuurslid  van de Noordelijke Rekenkamer. Voordat de beëdiging plaats kon vinden, hebben de Staten van Fryslân Groningen en Drenthe tot benoeming besloten.

Margreeth Smilde is historica en juriste en was in het verleden onder andere lid van Provinciale Staten Drenthe en lid van de Tweede Kamer. Daarnaast heeft zij inmiddels een lange staat van dienst als toezichthouder binnen de zorgsector en bij kennisinstellingen. Margreeth Smilde: "Ik kijk er naar uit om mij in te zetten voor de NRK en om samen met mijn collega-bestuurders aan de slag te gaan."

Peter Polhuis is politicoloog en was in het verleden onder ander werkzaam als gemeentesecretaris en secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân. Peter Polhuis heeft ervaring binnen verschillende gemeentelijke rekenkamers en vervult nevenfuncties in het openbaar bestuur en kennisinstellingen.

Publicatie rapport 'Provinciale grip op bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving'

De Noordelijke Rekenkamer presenteerde 20 juni 2016 aan de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân haar rapporten 'Provinciale grip op bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving'. Voor meer informatie omtrent dit onderzoek klik hier

Publicatie rapport 'Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking'

De Noordelijke Rekenkamer heeft 11 april 2016 haar rapport 'Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking' gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek.

Onderzoeksprogramma 2016-2017

Het Onderzoeksprogramma 2016-2017 van de Noordelijke Rekenkamer is gepubliceerd. Download het programma hier.

Publicatie rapport 'Decentralisatie natuurbeleid: Noordelijke provincies aan zet'

Maandag 24 maart 2014 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport Decentralisatie natuurbeleid: Noordelijke provincies aan zet gepubliceerd. Het rapport is hier te downloaden.

Nominatie Goudvink 2013

Het rapport van de Noordelijke Rekenkamer Naar verantwoorde grondverwerving is één van de vijf genomineerden voor de Goudvink 2013. Het bestuur van de NVRR reikt jaarlijks de NVRR Goudvink uit aan het beste rekenkameronderzoek van het voorgaande jaar. Op 22 november 2013 is de 'nieuwe' Goudvink uitgereikt voor het beste rekenkamerrapport door de voorzitter van de jury Ferd Crone. 


De winnaar is de Rekenkamer Breda met het onderzoek Bredaas grondbeleid. 
Een onderzoek naar de informatievoorziening aan de raad, de grondexploitatie en de gemeentelijke programmering van de Gemeente Breda.Ook de andere genomineerde rapporten bewijst de jury hulde. Zij merkt het volgende op: 
"De Noordelijke Rekenkamer geeft een zeer goede beschrijving van het belangrijke onderwerp Grondverwerving. Het is daardoor nuttig voor elk gemeenteraadslid en het heeft een grote invloed gehad op de politiek."

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter