De Noordelijke Rekenkamer heeft 11 april 2016 haar rapport 'Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking' gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek.

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter