Op 23 januari 2018 publiceren de Noordelijke Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer het rapport over het onderzoek naar het Waddenfonds. Voor meer informatie over de briefing voor Statenleden of de persbijeekomst klik hier

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter