De Programmaraad is samengesteld uit een afvaardiging van Statenleden uit de drie Noordelijke provincies. De voornaamste taak van de Programmaraad is het doen van suggesties ten behoeve van het onderzoeksprogramma. Ook adviseren de leden van de Programmaraad over de begroting en de wijze van publiceren van rapporten. Van elke deelnemende provincie hebben de Staten drie leden uit hun midden aangewezen als lid van de Programmaraad. De huidige samenstelling is als volgt:

 

Drenthe 

- Dhr. P. Moltmaker (VVD)
- Mw. M.C.J. van der Tol (D66)                
- Dhr. J. Vester (SP)

 

Fryslân

- Dhr. R. van der Honing (Grienlinks)  
- Dhr. R. van Maurik (PvdA)  
- Dhr. L.P. Stoel (VVD)

 

Groningen

- Dhr. J.H. Mastenbroek (SP)
- Dhr. A.J.M. van Kesteren (PVV)
- Dhr. M. Oosterhuis (VVD)

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter