Onderzoek

Verwachte publicatie: dinsdag 23 januari 2018

De Noordelijke Rekenkamer is In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek gestart naar het Waddenfonds. Dit onderzoek richt zich op de aanbevelingen die de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer deden naar aanleiding van de decentralisatie van het Waddenfonds van het Rijk aan de samenwerkende provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland in 2012. Onderzocht wordt of de aanbevelingen zijn opgevolgd en wat dit heeft betekend voor beslissingen over de subsidieaanvragen, de subsidievaststelling, de monitoring van projecten en de informatievoorziening aan PS. De onderzoekers zijn in november 2016 gestart met de voorbereiding van dit onderzoek.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

 

Planning

 

Onderzoek Nota van bevindingen Hoor & wederhoor Publicatie

 

Downloads

 

Contactpersonen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:

Jappie van den Bergs
Manon Bueving

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u zich tot hen wenden.

  

Reacties

 

 

 

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter