Wat moet de Noordelijke Rekenkamer onderzoeken?

Tweejaarlijks stelt de Rekenkamer een onderzoeksprogramma samen. Hierbij spelen criteria uit het onderzoeksprotocol een rol. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het onderzoeksprogramma 2018-2019. De Rekenkamer is benieuwd wat u als burger van een van de drie noordelijke provincies graag onderzocht wilt hebben. Kijk hier voor meer achtergrondinformatie en de criteria die de Rekenkamer hanteert bij het selecteren van nieuwe onderzoeken.

Heeft u een suggestie en voldoet deze aan de criteria? Stuur dan een mail naar . Geef beknopt aan waarom u vindt dat de Rekenkamer dit onderwerp zou moeten onderzoeken, waarom dit onderwerp aan de criteria voldoet en formuleer – indien mogelijk – kort en bondig de hoofdvraag voor dit onderzoek.

  

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter