Michiel Herweijer

Contact

Afbeelding contactpersoon
Mobiel:
b.g.g. 0592 30 47 90
Telefoon:
0592 30 47 91

Neem contact met ons op

Michiel Herweijer (1955) is secretaris van de Noordelijke Rekenkamer en directeur van het bureau. Hij heeft een nevenfunctie als hoogleraar bestuurskunde te Nijmegen (twee vrijdagen per maand).

Evaluatieonderzoek naar het functioneren van ons binnenlands bestuur heeft zijn bijzondere belangstelling.

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter