De Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. Naar aanleiding van de bevindingen en de toetsing aan een normenkader formuleert de Rekenkamer conclusies en aanbevelingen voor Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS). De Noordelijke Rekenkamer informeert, maar laat de politieke oordeelsvorming over aan Provinciale Staten. De Noordelijke Rekenkamer beoordeelt slechts of het gevoerde beleid van de provincies doelmatig, doeltreffend en rechtmatig  is. Het is vervolgens aan PS en GS om op basis van deze conclusies en aanbevelingen al dan niet besluiten te nemen. De Noordelijke Rekenkamer werkt in de openbaarheid. Ook de inwoners van de Noordelijke provincies worden in hun rol van kiesgerechtigde geïnformeerd.

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.