De Noordelijke Rekenkamer ontvangt van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen een gelijke bijdrage in de kosten. In het onderzoeksprogramma kunt u lezen wat de rekenkamer daarvoor gaat doen. De Noordelijke Rekenkamer dient jaarlijks de begroting in bij de Staten van de drie Noordelijke provincies. De Noordelijke Rekenkamer legt elk jaar verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van de jaarrekening en het jaarverslag. In het jaarverslag wordt toegelicht welke activiteiten in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden. In de jaarrekening staat de financiële verantwoording daarover. De begroting, jaarrekening en jaarverslag zijn openbare stukken en worden hier gepubliceerd zodra deze documenten zijn vastgesteld.

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.