Organisatie

De organisatie bestaat uit het College en het bureau. Het College is verantwoordelijk. De voorbereiding en uitvoering liggen in handen van de medewerkers van het bureau. De Raad van Advies adviseert de Noordelijke Rekenkamer over het onderzoeksprogramma, de begroting en de wijze van communicatie over de onderzoeken. De Raad van Advies bestaat uit negen afgevaardigden uit de Provinciale Staten van de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.