De Raad van Advies is samengesteld uit een afvaardiging van Statenleden uit de drie Noordelijke provincies. De voornaamste taak van de Raad van Advies is het doen van suggesties ten behoeve van het onderzoeksprogramma. Ook adviseren de leden van de Raad van Advies over de begroting en de wijze van publiceren van rapporten. Van elke deelnemende provincie hebben de Staten drie leden uit hun midden aangewezen als lid van de Raad van Advies. De samenstelling is als volgt:

Drenthe
- de heer J.J. Moes (VVD)
- mevrouw G.J. Dikkers (SP)
- de heer N.A. Uppelschoten (PVV)

Fryslân
- de heer A.D. Aalberts (CDA)
- mevrouw H.A.M. Janssen (Pvda)
- de heer W. de Vries (ChristenUnie)

Groningen
- de heer H.H. Hensen (SP)
- de heer L.E.J. van der Laan (Partij voor het Noorden)
- de heer M.K.R. Miesen (VVD), interim-voorzitter

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.