Vacatures, stages en werkervaringsplaatsen

Durf jij kritisch te oordelen over overheidsbeleid? Kun jij een scherpe juridische analyse maken en daarmee je niet-juridische collega’s inspireren? Heb je interesse in het doen van onderzoek? Kun jij heldere conclusies trekken die stevig onderbouwd zijn èn relevant voor de praktijk? Kom dan bij ons!

Wij zoeken een
Veelzijdig juridisch (junior-)onderzoeker
(voor 24 tot 40 uur per week)

Je taak

Doen de provincies hun werk goed? Wat bereiken ze met hun beleid, houden ze zich aan de wet en geven ze niet te veel geld uit? Dat zijn in de kern de vragen die de Noordelijke Rekenkamer voortdurend beantwoordt. Abstracter geformuleerd: wij brengen provinciale bestuursprocessen en beleidsprestaties nauwkeurig in kaart en we toetsen die vervolgens aan beleidsdoelstellingen, bevoegdheden, wettelijke normen en eisen van doelmatigheid en doeltreffendheid. We hebben daarbij behoefte aan juridische expertise: een juridische expert die graag in multidisciplinaire teams werkt. Zowel startende als ervaren onderzoekers nodigen we uit te solliciteren.

Je verricht je werk zowel zelfstandig als in samenwerking met collega’s. Je krijgt te maken met het:

 • nauwkeurig analyseren van wettelijke kaders, beleidsplannen, uitvoeringsbesluiten en netwerken van publieke en private organisaties;
 • mede opzetten en uitvoeren van onderzoek (ingeval van een aanstelling als junior-onderzoeker: in eerste instantie vooral het uitvoeren van onderzoek);
 • inschatten van politiek-bestuurlijke verhoudingen en van de verhouding tussen overheden (vertrekkend vanuit de positie van het middenbestuur);
 • toepassen van methoden van juridisch onderzoek, veelal in combinatie met sociaalwetenschappelijk onderzoek;
 • werken in een multidisciplinair team.

Wij vragen

 • afgeronde academische opleiding, bij voorkeur in het publiekrecht;
 • kennis van publiekrecht en privaatrecht, waaronder ondernemingsrecht;
 • aantoonbare interesse in het doen van onderzoek;
 • analytisch vermogen, vooral tot het nauwgezet analyseren van wettelijke kaders en beleidsplannen en -uitvoering;
 • aantoonbare vaardigheid in toegankelijk schriftelijk rapporteren;
 • aantoonbare belangstelling voor juridisch beleidsonderzoek;
 • enthousiasme om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Ervaring met rekenkameronderzoek is niet vereist, maar wel een pluspunt.

Wil je in aanmerking komen voor de onderzoekersfunctie, dan vragen wij ook

 • ten minste drie jaren onderzoekservaring;
 • aantoonbaar vermogen tot het opzetten van onderzoek;
 • aantoonbare onderzoeksvaardigheid, bijvoorbeeld blijkend uit promotieonderzoek.

Je werkplek

Je komt te werken binnen het bureau van de Noordelijke Rekenkamer: een klein multidisciplinair team van onderzoekers, ondersteund door een officemanager en geleid door een directeur-secretaris. Het is een hecht team, waar niet alleen serieus gewerkt wordt maar ook ruimte is voor humor. Het bureau verricht zijn onderzoek ten behoeve van het College van de Noordelijke Rekenkamer. De rekenkamer is ingesteld door Provinciale Staten van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en functioneert nadrukkelijk onafhankelijk.

Wij bieden

 • Onderzoekersfunctie: schaal 11 van de provinciale CAO (maximaal € 73.554,-- per jaar, inclusief IKB, bij voltijdsaanstelling).
 • Junior-onderzoeker: schaal 10 van de provinciale CAO (maximaal € 62.912,-- per jaar, inclusief IKB, bij voltijds aanstelling).

Afhankelijk van je ervaring wordt een concreet aanbod gedaan. De aanstelling is vooralsnog voor één jaar, met uitzicht op verlenging.

Meer weten?

 • Raadpleeg de website van de Noordelijke Rekenkamer voor het onderzoeksprogramma, de organisatie, recente rapporten en persberichten: noordelijkerekenkamer.nl.
 • Neem contact op met de directeur-secretaris van de Noordelijke Rekenkamer, de heer dr. Linze Schaap, / 06-13006632.

Interesse?

 • Stuur je motivatiebrief met cv vóór 4 november 2020 aan onze officemanager, Ingeborgh Petri-Bezemer, via .
 • De selectie gebeurt in twee ronden. De gesprekken in de eerste ronde vinden plaats op 9 november 2020. Op 16 november 2020, ’s ochtends, volgen dan de eventuele tweede gesprekken.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature zal geen positieve gevolgen hebben.Stages en werkervaringsplaatsen

De Noordelijke Rekenkamer biedt graag ruimte aan mensen die ervaring willen opdoen, in de vorm van een stage of een werkervaringsplaats. Onze kerntaak is het doen van onderzoek naar de rechtmatigheid, effectiviteit en efficiëntie van het beleid van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Die onderzoeken gaan over tal van onderwerpen: van energietransitie tot werkgelegenheidsbeleid, van economie tot openbaar vervoer, van informatieveiligheid tot ruimtelijke kwaliteit. Vaak is sprake van deelprojecten waaraan studenten van diverse opleidingen en/of mensen die werkervaring zoeken heel goed kunnen deelnemen. De werkzaamheden zijn afwisselend: je zult niet niet alleen regelmatig op ons kantoor in de binnenstad van Assen verblijven voor deskresearch, maar ook meegaan naar tal van plaatsen in de drie Noordelijke provincies om interviews af te nemen. 

Ook voor voorstellen voor stages en werkervaringsplaatsen op terreinen van administratie, communicatie, vormgeving en archivering staan we open.

Uiteraard is creëren van een stage- of werkervaringsplek afhankelijk van de beschikbare begeleidingscapaciteit. Neem gerust contact op met de directeur van de Noordelijke Rekenkamer, de heer Linze Schaap, .

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06-89990113

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.