De Noordelijke Rekenkamer bestaat uit een college van drie leden. Het College wordt ambtelijk ondersteund door het bureau dat bestaat uit een directeur-secretaris, onderzoekers en een officemanager. De kerntaak van de Noordelijke Rekenkamer is het verrichten van onafhankelijk onderzoek naar het beleid en bestuur van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De conclusies en aanbevelingen zijn gericht tot Provinciale Staten en zij zijn openbaar. Voor haar bureau zoekt de Noordelijke Rekenkamer een

Veelzijdig juridisch onderzoeker

(voor 24 tot 40 uur per week)


Taak:

In haar onderzoek brengt de Noordelijke Rekenkamer provinciale bestuursprocessen en beleidsprestaties nauwkeurig in kaart. De bevindingen worden getoetst aan beleidsdoelstellingen, bevoegdheden, wettelijke normen en eisen van doelmatigheid en doeltreffendheid. Gelet op de gewenste expertise in het Bureau zijn wij op zoek naar een juridisch onderzoek(st)er die graag in multidisciplinaire teams werkt. Als onderzoeker verricht je je werk zowel zelfstandig als in samenwerking met collega’s. Je krijgt te maken met het:

 • nauwkeurig analyseren van wettelijke kaders, beleidsplannen, uitvoeringsbesluiten en netwerken van publieke en private organisaties;
 • mede opzetten en uitvoeren van onderzoek;
 • inschatten van politiek-bestuurlijke verhoudingen en van de verhouding tussen overheden (vertrekkend vanuit de positie van het middenbestuur);
 • toepassen van methoden van juridisch onderzoek, veelal in combinatie met sociaalwetenschappelijk onderzoek;
 • werken in een interdisciplinair team.

Functie-eisen:

 • afgeronde academische opleiding, bij voorkeur in het publiekrecht;
 • kennis van publiekrecht en privaatrecht, waaronder ondernemingsrecht;
 • aantoonbare onderzoeksvaardigheid, bijvoorbeeld blijkend uit promotieonderzoek;
 • ten minste drie jaren onderzoekservaring;
 • analytisch vermogen, vooral voor het nauwgezet analyseren van wettelijke kaders en beleidsplannen en -uitvoering;
 • aantoonbare vaardigheid in toegankelijk schriftelijk rapporteren;
 • aantoonbare belangstelling voor juridisch beleidsonderzoek;
 • vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Ervaring met rekenkameronderzoek is niet vereist, maar wel zinvol.

Wij bieden:

Voor deze functie geldt schaal 11 van de provinciale CAO (maximaal € 73.554,-- per jaar, inclusief IKB, bij voltijdsaanstelling). Afhankelijk van je ervaring wordt een concreet aanbod gedaan. De aanstelling is vooralsnog voor één jaar, met uitzicht op verlenging.

Meer weten?

 • Raadpleeg de website van de Noordelijke Rekenkamer voor het onderzoeksprogramma, de organisatie, recente rapporten en persberichten: www.noordelijkerekenkamer.nl
 • Neem contact op met de directeur-secretaris van de Noordelijke Rekenkamer, de heer dr. Linze Schaap,  / 06-13006632.

Interesse?

 • Stuur je motivatiebrief met cv vóór 23 september 2020 aan onze officemanager, Ingeborgh Petri-Bezemer, via
 • De selectie gebeurt in twee ronden. De gesprekken in de eerste ronde vinden plaats op 29 september 2020. Op 7 oktober 2020, ’s middags, volgen dan de eventuele tweede gesprekken.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature zal geen positieve gevolgen hebben.

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06-89990113

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.