De Noordelijke Rekenkamer is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De NVRR heeft als doel om kennis en ervaring uit te wisselen. Door van elkaar te leren kunnen de leden met goed en onafhankelijk onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur.

De Noordelijke Rekenkamer neemt actief deel aan de Kring Noord van de NVRR. Aan de activiteiten van Kring Noord wordt ook deelgenomen door de lokale rekenkamercommissies in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Daarnaast wordt nauw samengewerkt aan onderzoek met de vier andere provinciale rekenkamers.

Links

Links naar organisaties waarmee de Noordelijke Rekenkamer samenwerkt:
Provincie Drenthe
Provincie Fryslân
Provincie Groningen 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Randstedelijke Rekenkamer
Rekenkamer Oost-Nederland
Rekenkamer Zeeland 
Zuidelijke Rekenkamer

NVRR

Algemene Rekenkamer

Rekenkamercommissie Groningen
Rekenkamercommissie Leeuwarden
Rekenkamercommissie Emmen

Download Acrobat Reader

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.