Dr. Linze Schaap (Haskerhorne, 1962) is afgestudeerd aan de juridisch-bestuurswetenschappelijke studierichting van de Rijksuniversiteit Groningen en vervolgens gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op een onderzoek naar de mislukte vorming van een stadsprovincie in de Rotterdamse regio. Van 2007 tot 2019 is hij universitair hoofddocent bestuurskunde geweest aan Tilburg University.

Hij heeft zich gespecialiseerd in het lokale bestuur en de lokale democratie in Nederland en West-Europa en in gemeentelijke bestuurskracht en goed bestuur. Tevens is hij jarenlang politiek actief geweest, onder meer als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Belangrijkste hobby’s: lezen en reizen. 

Linze’s nevenfuncties zijn: 

- Lidmaatschap ‘Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government’, Raad van Europa (onbezoldigd).
- Voorzitterschap Referendumcommissie-Rotterdam (incidenteel; vacatiegeld per vergadering).
- Lidmaatschap comité ‘Hayo Apotheker-lezing’ (Súdwest-Fryslân; onbezoldigd).
- Co-director ‘Permanent Study Group on Local Governance and Democracy’ (European Group for Public Administration; onbezoldigd).
- Lead editor ‘Palgrave Studies on Subnational Governance’ (onbezoldigd).
- Bestuurslid Kring-Noord Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (onbezoldigd).


06-13006632

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.