Edwin de Jong (1971) is senior onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Hij studeerde milieuwetenschappen en is gepromoveerd in de Rechtsgeleerdheid.

Edwin heeft onder meer onderzoek gedaan naar de kwaliteit en doorwerking van beleid en regelgeving. Hij maakt daarbij graag gebruik van kwantitatieve onderzoekstechnieken.


06-10971625

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.