Willem Smink wordt voorgedragen als de voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. In december zullen de Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen over zijn benoeming beslissen. Plaatsvervangend voorzitter Jan van der Bij geeft aan verheugd te zijn over de aanstaande benoeming van de heer Smink: “Willem Smink beschikt over een uitgebreide bestuurlijke ervaring in het Noorden van Nederland en over affiniteit met onderzoek, hetgeen blijkt uit de functies die hij recent heeft bekleed.”

Smink heeft aangegeven dat hij zich graag wil inzetten voor het lerend vermogen van de overheid. “In de loop der jaren ben ik steeds meer overtuigd geraakt van de noodzaak van een effectieve countervailing power ten opzichte van de beleidsvoerders en met hen verbonden belangenconstellatie,” zo stelt hij.

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijke instantie die in het leven geroepen is door de drie noordelijke provincies. Zij doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het provinciaal beleid. Smink is groot voorstander van onafhankelijke rekenkamers: “Het is van groot belang dat er Rekenkamers bestaan die de volksvertegenwoordigingen op diverse niveaus kunnen helpen bij hun controlerende taken.”

Met de benoeming van Willem Smink en de recente aanstelling van de nieuwe directeur Linze Schaap, is de Noordelijke Rekenkamer klaar voor de toekomst.

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.