De Noordelijke Rekenkamer wil graag suggesties voor nieuw onderzoek naar provinciaal beleid. Zij vraagt die aan leden van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, maar ook aan inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven in het Noorden. Wilt u een suggestie doen, download dan a.u.b. bijgaand formulier, vul het in en stuur het ons vóór 15 juli aanstaande toe.

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06-89990113

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.