Anneke Beukers is voorgedragen als voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. In september stemmen Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen over haar benoeming. Wanneer de drie provincies instemmen met de voordracht, zal Beukers beëdigd worden in een Statenvergadering in Drenthe. De benoeming geldt in principe voor zes jaar. 

Anneke Beukers is jarenlang lid en waarnemend voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel geweest. Daarnaast heeft zij diverse toezichthoudende functies bekleed en is zij werkzaam geweest als interim-directeur in verschillende welzijns- en onderwijsinstellingen. Beukers is een groot voorstander van onafhankelijke rekenkamers: "Een goed werkende rekenkamer is een belangrijk instrument voor Statenleden en daarmee voor de voortdurende aandacht voor verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur." Plaatsvervangend voorzitter Jan van der Bij geeft aan verheugd te zijn over de aanstaande benoeming van Beukers: “Anneke Beukers is een echte aanvulling op het college, met haar politieke ervaring en toezichthoudende expertise.”

Noordelijke rekenkamer
De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijke instantie die in 2004 in het leven geroepen is door Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. Zij doet onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het door de drie provincies gevoerde bestuur. Sinds de start heeft de Noordelijke Rekenkamer meer dan 30 rapporten gepubliceerd over uiteenlopende beleidsterreinen.

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06-89990113

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.