Per 1 juni jongstleden is Marko Bos toegetreden tot het college van de Noordelijke Rekenkamer. De benoeming geldt in principe voor zes jaar. Marko Bos was jarenlang werkzaam als directeur Economische Zaken en plaatsvervangend algemeen secretaris bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Het Rekenkamerwerk kent hij door zijn voorzitterschap van de Rekenkamercommissie Zoetermeer.
Bos: “Ik wil als collegelid graag aan de slag met het interessante en relevante werkprogramma van de Noordelijke Rekenkamer, en daarmee de drie betrokken Provinciale Staten effectief ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende taken. Daarnaast kan de Rekenkamer het lerende vermogen van de drie provincies helpen versterken.”
Voorzitter Anneke Beukers geeft aan verheugd te zijn over de benoeming van Bos: “Met zijn brede ervaring als beleidsadviseur versterkt hij ons college.”
Met de benoeming van Marko Bos bestaat het college van de Noordelijke Rekenkamer weer uit drie personen en daarmee is het compleet.

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.