Onderzoek

Gepubliceerd: 8 mei 2017

In het Onderzoeksprogramma 2016-2017 is vermeld dat de Noordelijke Rekenkamer onderzoek zal doen naar Openbaar Vervoer in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Openbaar Vervoer is één van de grotere posten op de provinciale begroting. De bevoegdheid voor de Europese aanbesteding en de gunning van de concessie ligt bij Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten stellen de kaders voor het te verzorgen openbaar vervoer vast. Ook stellen de Statenleden het Basisnet vast. De provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen hebben in 2005 het OV-bureau in het leven geroepen om de concessies openbaar aan te besteden. Dit OV-bureau ontwikkelt, organiseert en beheert het busvervoer in deze beide provincies. De provincie Fryslân organiseert het busvervoer zelf. De onderzoekers van de Noordelijke Rekenkamer zijn in april 2016 gestart met dit onderzoek. 

U kunt het onderzoeksplan downloaden bij bij tabblad downloads. 

Planning

 

Onderzoek Nota van bevindingen Hoor & wederhoor Publicatie

 

Contactpersonen

Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd door:

Edwin de Jong

Haedewych van Kampen

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u zich tot hen wenden.

 

 

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter