Onderzoek

Publicatie 12 maart 2018

Op maandagavond 12 maart 2018 publiceert de Noordelijke Rekenkamer het rapport "Internet, en een beetje snel graag!". De Rekenkamer nodigt de Statenleden uit Drenthe, Fryslan en Groningen van harte uit om een toelichting op het rapport bij te wonen. De briefing en de gelegenheid tot het stellen van vragen vindt plaats in een besloten bijeenkomst uitslluitend voor Statenleden;

maandag  12 maart 2018
Locatie: De Rietschans, Meerweg 221, 9752 XC Haren
Ontvangst (met koffie/thee en broodjes):vanaf 18.30 uur.
Briefing Statenleden: 19.00 uur - 20.00 uur.
Napraten onder het genot van een hapje en drankje: 20.00 uur- 21.00 uur.

De persbijeenkomst vindt plaats vanaf 20.15 uur op dezelfde locatie. Leden van de pers die een (digitaal) exemplaar van het rapport wensen te ontvangen, kunnen contact opnemen met Ingeborgh Petri-Bezemer, tel: 0592-301790 of


Breedbandinternet wordt steeds meer gezien als een noodzakelijke voorziening voor zowel het bedrijfsleven als burgers. Vanwege de belangstelling van Provinciale Staten voor dit onderwerp, de maatschappelijke en economische relevantie van snel en stabiel internet en omdat de drie provincies hiervoor veel middelen hebben gereserveerd, heeft de Noordelijke Rekenkamer het onderwerp ‘breedband op het platteland’ opgenomen in haar onderzoeks­programma 2016-2017.

In de buitengebieden van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn de aanlegkosten van snel internet hoog. Hierdoor faalt de merkt bij de aanleg. Grote delen van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn hierdoor verstoken van snel internet. Naar schatting zijn er ruim 60.000 zogeheten ‘witte adressen’ in Noord Nederland. Dit zijn adressen waar in het geheel geen breedbandinternet aanwezig is. In tal van initiatieven hebben burgers daarom het heft in handen genomen en proberen zelf voor hun gemeenschap breedbandinternet aan te leggen. Zij lopen tegen verscheidene problemen bij de aanleg aan.

In dit onderzoek tracht de Noordelijke Rekenkamer te achterhalen op welke manier de provincies de aanleg van breedbandinternet stimuleren. Zij kijkt naar de (subsidie)regelingen die er achtereenvolgens zijn geweest en hoeveel middelen zij daarvoor heeft gereserveerd. Ook wordt gekeken in hoeverre van de subsidie gebruik wordt gemaakt. In het onderzoek zal verder veel aandacht worden geschonken aan de burgerinitiatieven. Onderzocht wordt in hoeverre de provincie erin slaagt de barrières waar burgers bij het aanleggen van breedbandinternet tegenaan lopen weg te nemen. Het onderzoek is gestart in mei 2017.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

 

Planning

 

Onderzoek Nota van bevindingen Hoor & wederhoor Publicatie

 

Downloads

 

Contactpersonen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:

Edwin de Jong

Met medewerking van:

Jeen Everaarts (tijdelijke gedetacheerd vanuit de gemeente Hoogeveen)

Hinke de Groot (stagiair)

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u zich tot hen wenden.

  

Reacties

 

 

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter