Onderzoek

Gepubliceerd: 29 juli 2017

Kennismaken met Rekenkamerwerk behandelt zeven zaken waar leden van Rekenkamer(commissie)s regelmatig mee te maken krijgen. De volgende vragen komen aan de orde: 1) hoe worden de taken verdeeld en wordt de raad op de hoogte gehouden; 2) hoe worden geschikte onderwerpen gevonden; 3) wat mag niet ontbreken in de startnotitie; 4) hoe kan de inhuur van externe onderzoekers worden georganiseerd; 5) welke fasen doorloopt een Rekenkameronderzoek; 6) wat is van belang bij het formuleren van conclusies en aanbevelingen; en 7) hoe kan de ‘doorwerking’ van conclusies en aanbevelingen worden verhoogd? De inleiding is vooral bedoeld voor leden van rekenkamer(commissie) die met dit werk (gaan) beginnen. De inleiding nodigt uit het Rekenkamerwerk systematisch aan te pakken en al doende dit boeiende ambacht beter onder de knie te krijgen. De inleiding is gepubliceerd ter gelegenheid van het koperen jubileum van de Noordelijke Rekenkamer op 1-7-2017.

Wilt u meer lezen over dit boekwerk? Kijk dan bij downloads

Het boekje is ook voor € 15,00 in hardcopy te bestellen bij de Noordelijke Rekenkamer. Neem hiervoor contact op met het secretariaat op tel; 0592-304790 of per mail naar;

 

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter