Hieronder het figuur afwegingskader regievoering. Bron: Partners+Pröpper, Handreiking regievoering.
U kunt de hele bijlage De provincie als krimpregisseur hier downloaden.

 

NR krimpbeleid bijlage Partners+Pröpper
 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06-89990113

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.