Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde

Naar een noordelijke kenniseconomie

 

Energie in beweging - van zaaien naar oogsten

 

Naar verantwoorde grondverwerving

 

Decentralisatie Waddenfonds

 

Pagina 3 van 6

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06-89990113

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.