Mobiliteit in Noord-Nederland

 

Vraaggericht jeugdzorgaanbod in de noordelijke provincies

 

Resultaten MKB-maatregelen ter versterking van de marktsector in Noord-Nederland

 

Pagina 6 van 6

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06-89990113

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.