In november 2017 is het Onderzoeksprogramma 2018-2019  door het College van de Noordelijke Rekenkamer vastgesteld. Het onderzoeksprogramma wordt elke twee jaar vastgesteld. Het onderzoeksprogramma geeft richting aan het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer. In het najaar van 2019 is besloten het onderzoeksprogramma 2018-2019 door te laten lopen. In 2020 wordt het onderzoeksprogramma voor 2021-2022 voorbereid.

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06-89990113

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.