Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

De Noordelijke Rekenkamer

Het doel en de missie van de Noordelijke Rekenkamer vloeien voort uit haar wettelijke taak. De Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde bestuur. Met dat onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten in hun controlerende taak. De rekenkamer is een orgaan van de provincies en zij heeft een onafhankelijke positie. 

Meest recente publicatie

Uit het oog uit het hart? Revolverende fondsen

Gepubliceerd: 22 maart 2021

Drenthe, Fryslân en Groningen hebben provinciaal geld in diverse extern beheerde revolverende fondsen ondergebracht. De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre deze manier van werken bijdraagt aan de beoogde maatschappelijke doelen.

Lees verder
Meest recente nieuws

AANMELDING presentatie rapport "Goed beslagen ten ijs? Een onderzoek naar de besluitvorming inzake het ijsstadion Thialf"

Op 4 oktober 2021 zal de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over de besluitvorming inzake Thialf presenteren aan de Friese Statenleden en commissieleden. Dit zal in een hybride presentatie plaatsvinden. 

Uitsluitend Friese Statenleden en commissieleden kunnen zich middels onderstaand formulier aanmelden. Graag op het formulier aangeven of u fysiek danwel digitaal aanwezig zult zijn. 

Lees verder