Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

De Noordelijke Rekenkamer

Het doel en de missie van de Noordelijke Rekenkamer vloeien voort uit haar wettelijke taak. De Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde bestuur. Met dat onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten in hun controlerende taak. De rekenkamer is een orgaan van de provincies en zij heeft een onafhankelijke positie. 

 

Voor meer informatie over gemeentelijk en provinciaal rekenkamerwerk in het algemeen heeft de Noordelijke Rekenkamer dit boekje gemaakt.

Meest recente publicatie

Regionale democratie vergt energie

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe de drie noordeliijk regionale energiestrategieën (RES'en) tot stand zijn gekomen.

Lees verder
Meest recente nieuws

Aanbieding rapport 'Regionale democratie vergt energie'

Op 29 november 2021 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport 'Regionale democratie vergt energie' aangeboden aan de Statenleden van Drenthe, Fryslân en Groningen. Voor meer informatie, klik hier.