Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Onderzoeksrapporten

Groningen Fryslân Drenthe Subsidie Economie Infrastructuur Ruimtelijke ordening Toerisme Energie Duurzaamheid Aandeelhouderschap Terugblikonderzoek Platteland Milieu Jeugdzorg Leefbaarheid Bodemsanering Inkoop Openbaar Vervoer Natuur Cultuur Bestuur Provinciale democratie gepubliceerd nog te publiceren

Op 11 juli heeft de Noordelijke Rekenkamer (NRK) haar rapporten 'Ga toch fietsen!' een Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen aangeboden. De Noordelijke Rekenkamer onderzocht het fietsbeleid van de drie Noordelijke provincies. Zij keek specifiek naar de doelen die de provincies zichzelf stelden in de periode 2016 tot 2022 en de mate waarin ze deze doelen behaalden. 

Lees verder

De onderzoeksplannen van de lopende projecten zijn hieronder beschikbaar:

Lees verder

Provincies kunnen leren van klachten

De Noordelijke Rekenkamer nam deel aan het landelijk DoeMee-onderzoek naar klachtbehandeling. In een DoeMee-onderzoek doet een groot aantal rekenkamers een gezamenlijk onderzoek naar een bepaald vraagstuk. Het DoeMee-onderzoek naar klachtbehandeling is in opdracht van de landelijke vereniging van rekenkamers (NVRR) uitgevoerd door onderzoeksbureau TwynstraGudde. In dit onderzoek stond centraal de wijze waarop decentrale overheden de behandeling van klachten hebben vormgegeven en de manier waarop gerapporteerd wordt aan Provinciale Staten.

Lees verder

Op 15 april 2024 bood de rekenkamer haar rapport over de bollenteelt in Drenthe aan.

Lees verder

Op donderdag 11 januari 2024 publiceerde de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over het cultuurbeleid. De Noordelijke Rekenkamer onderzocht de doeltreffendheid van het cultuurbeleid met betrekking tot musea, podiumkunsten en evenementen. Daarnaast onderzocht de rekenkamer wat het effect was van maatregelen die de provincie nam ten aanzien van culturele instellingen in de periode van corona.

Lees verder

Op maandag 10 juli 2023 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport van het terugblikonderzoek naar verduurzaming van de landbouw gepubliceerd. De Noordelijke Rekenkamer blikte terug op het onderzoek ‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’ uit 2020.

Lees verder