Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Onderzoeksrapporten

Groningen Fryslân Drenthe Subsidie Economie Infrastructuur Ruimtelijke ordening Toerisme Energie Duurzaamheid Aandeelhouderschap Terugblikonderzoek Platteland Milieu Jeugdzorg Leefbaarheid Bodemsanering Inkoop Openbaar Vervoer Natuur Cultuur Bestuur Provinciale democratie gepubliceerd nog te publiceren

De Noordelijke Rekenkamer onderzocht het institutionele geheugen van Provinciale Staten van de drie Noordelijke provincies. Dat deed zij door te analyseren hoe Statenleden inhoudelijk worden ondersteund bij hun werkzaamheden. Die ondersteuning wordt ingevuld door de ambtelijke organisatie, de griffie, de fractieondersteuning en Statenonderzoekers.

Lees verder

Momenteel werkt de Noordelijke Rekenkamer aan de volgende projecten:

  • Interbestuurlijke samenwerking in verticale verhoudingen.
  • Totstandkoming erfpachtconstructie Dubbele Dijk
  • Natuurcompensatie
  • Provinciaal beleid inzake Groene Chemie in Drenthe
  • Groningen Airport Eelde
  • De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
  • Terugblikonderzoek RUD's
Lees verder

Onderzoek van Noordelijke Rekenkamer en Rekenkamer Groningen: informatievoorzie-ning Aanpak Ring Zuid, Groningen.

Lees verder

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe de drie noordeliijk regionale energiestrategieën (RES'en) tot stand zijn gekomen.

Lees verder

Op 4 oktober 2021 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over de besluitvorming over Thialf aan Provinciale Staten van Fryslân aangeboden. De rekenkamer concludeert dat de provincie weinig oog had voor de financiële risico’s en de lange-termijn gevolgen van de provinciale betrokkenheid bij Thialf.

Lees verder

Gepubliceerd: 22 maart 2021

Drenthe, Fryslân en Groningen hebben provinciaal geld in diverse extern beheerde revolverende fondsen ondergebracht. De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre deze manier van werken bijdraagt aan de beoogde maatschappelijke doelen.

Lees verder