Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Onderzoeksrapporten

Groningen Fryslân Drenthe Subsidie Economie Infrastructuur Ruimtelijke ordening Toerisme Energie Duurzaamheid Aandeelhouderschap Terugblikonderzoek Platteland Milieu Jeugdzorg Leefbaarheid Bodemsanering Inkoop Openbaar Vervoer Natuur Cultuur Bestuur Provinciale democratie gepubliceerd nog te publiceren

Op 15 april 2024 bood de rekenkamer haar rapport over de bollenteelt in Drenthe aan.

Lees verder

Op donderdag 11 januari 2024 publiceerde de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over het cultuurbeleid. De Noordelijke Rekenkamer onderzocht de doeltreffendheid van het cultuurbeleid met betrekking tot musea, podiumkunsten en evenementen. Daarnaast onderzocht de rekenkamer wat het effect was van maatregelen die de provincie nam ten aanzien van culturele instellingen in de periode van corona.

Lees verder

De onderzoeksplannen van de lopende projecten zijn hieronder beschikbaar:

Lees verder

Op maandag 10 juli 2023 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport van het terugblikonderzoek naar verduurzaming van de landbouw gepubliceerd. De Noordelijke Rekenkamer blikte terug op het onderzoek ‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’ uit 2020.

Lees verder

Maandag 22 mei 2023 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over de NOM gepubliceerd. 
De Noordelijke Rekenkamer onderzocht de kwaliteit van de informatie die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten stuurden over de bereikte maatschappelijke resultaten van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). De rekenkamer constateert dat het moeilijk is voor de Staten om zicht te krijgen op de maatschappelijke effecten.

Lees verder

De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar de provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde (GAE). Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat zij in 2013 heeft uitgevoerd.

Lees verder