Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Onderzoeksrapporten

Groningen Fryslân Drenthe Subsidie Economie Infrastructuur Ruimtelijke ordening Toerisme Energie Duurzaamheid Aandeelhouderschap Terugblikonderzoek Platteland Milieu Jeugdzorg Leefbaarheid Bodemsanering Inkoop Openbaar Vervoer Natuur Cultuur Bestuur Provinciale democratie gepubliceerd nog te publiceren

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe de drie noordeliijk regionale energiestrategieën (RES'en) tot stand zijn gekomen.

Lees verder

Op 4 oktober 2021 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over de besluitvorming over Thialf aan Provinciale Staten van Fryslân aangeboden. De rekenkamer concludeert dat de provincie weinig oog had voor de financiële risico’s en de lange-termijn gevolgen van de provinciale betrokkenheid bij Thialf. 

Lees verder

Momenteel werkt de Noordelijke Rekenkamer aan de volgende projecten:

  • Democratische legitimatie van de Regionale EnergieStrategie (onderzoeksplan)
  • Informatievoorziening inzake Aanpak Ringweg Zuid - Groningen (onderzoeksplan)
  • Institutioneel geheugen van Provinciale Staten (onderzoeksplan).  
Lees verder

Gepubliceerd: 22 maart 2021

Drenthe, Fryslân en Groningen hebben provinciaal geld in diverse extern beheerde revolverende fondsen ondergebracht. De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre deze manier van werken bijdraagt aan de beoogde maatschappelijke doelen.

Lees verder

Gepubliceerd: 8 februari 2021

De zorg voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling is een kerntaak van de provincie. Burgers en maatschappelijke instellingen kunnen dikwijls participeren in ruimtelijke projecten. In dit onderzoek is geanalyseerd welke ruimte zij krijgen en tot welk resultaat hun inbreng geleid heeft.  

Lees verder

Gepubliceerd: 7 december 2020

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht welke inspanningen Drenthe, Fryslân en Groningen hebben verricht op het gebied van marketing en promotie van het toerisme en wat dit heeft opgeleverd aan werkgelegenheid.

Lees verder