Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Onderzoeksrapporten

Groningen Fryslân Drenthe Subsidie Economie Infrastructuur Ruimtelijke ordening Toerisme Energie Duurzaamheid Aandeelhouderschap Terugblikonderzoek Platteland Milieu Jeugdzorg Leefbaarheid Bodemsanering Inkoop Openbaar Vervoer Natuur Cultuur Bestuur Provinciale democratie gepubliceerd nog te publiceren

Gepubliceerd: 22 maart 2021

Drenthe, Fryslân en Groningen hebben provinciaal geld in diverse extern beheerde revolverende fondsen ondergebracht. De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre deze manier van werken bijdraagt aan de beoogde maatschappelijke doelen.

Lees verder

Gepubliceerd: 8 februari 2021

De zorg voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling is een kerntaak van de provincie. Burgers en maatschappelijke instellingen kunnen dikwijls participeren in ruimtelijke projecten. In dit onderzoek is geanalyseerd welke ruimte zij krijgen en tot welk resultaat hun inbreng geleid heeft.  

Lees verder

Gepubliceerd: 7 december 2020

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht welke inspanningen Drenthe, Fryslân en Groningen hebben verricht op het gebied van marketing en promotie van het toerisme en wat dit heeft opgeleverd aan werkgelegenheid.

Lees verder

Gepubliceerd: 2 juli 2020

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht op welke manier Drenthe, Fryslân en Groningen met subsidieverstrekking hebben bijgedragen aan een verduurzaming van de landbouw.

Lees verder

Gepubliceerd: 2 maart 2020

Op Europees niveau zijn in 2010 afspraken gemaakt over de energietransitie. Die zijn in Nederland vertaald naar een nationaal energieakkoord. De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe de verdeling van kosten en baten van de opwekking van zonne- en windenergie is.

Lees verder

Gepubliceerd: 14 december 2018

Europese afspraken over de energietransitie zijn in Nederland vertaald naar een nationaal energieakkoord. De vijf provinciale rekenkamers hebben gezamenlijk onderzocht wat de ambities van alle provincies inhouden en op welke wijze die daar invulling aan gaven.

Lees verder