Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Onderzoeksrapporten

Groningen Fryslân Drenthe Subsidie Economie Infrastructuur Ruimtelijke ordening Toerisme Energie Duurzaamheid Aandeelhouderschap Terugblikonderzoek Platteland Milieu Jeugdzorg Leefbaarheid Bodemsanering Inkoop Openbaar Vervoer Natuur Cultuur Bestuur Provinciale democratie gepubliceerd nog te publiceren

Onderzoek naar erfpacht voor het experiment Dubbele Dijk.

Lees verder

De onderzoeksplannen van de lopende projecten zijn hieronder beschikbaar:  

Lees verder

Op 10 oktober publiceerde de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over samenwerking tussen provincie en gemeenten.  

Lees verder

De Noordelijke Rekenkamer onderzocht het institutionele geheugen van Provinciale Staten van de drie Noordelijke provincies. Dat deed zij door te analyseren hoe Statenleden inhoudelijk worden ondersteund bij hun werkzaamheden. Die ondersteuning wordt ingevuld door de ambtelijke organisatie, de griffie, de fractieondersteuning en Statenonderzoekers.

Lees verder

Met het formulier op de volgende pagina kunt u een suggestie doen voor het onderzoeksprogramma 2023-2026 van de Noordelijke Rekenkamer. Door alle vragen in het formulier te beantwoorden, beargumenteert u tevens op welke wijze uw suggestie voldoet aan de criteria die de rekenkamer hanteert bij het beoordelen van onderzoeksvoorstellen (de vragen 4 t/m 7 in de tabel). Dat vergroot de kans dat uw suggestie overgenomen wordt en vereenvoudigt het keuzeproces door het College van de rekenkamer. Wilt u meerdere suggesties doen? Vult u dan per suggestie een formulier in. 
Onder het formulier treft u een overzicht aan van onderzoeken die in de periode 2016-2022 zijn uitgevoerd. 

Lees verder

Onderzoek van Noordelijke Rekenkamer en Rekenkamer Groningen: informatievoorzie-ning Aanpak Ring Zuid, Groningen.

Lees verder