Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Onderzoeksrapporten

Groningen Fryslân Drenthe Subsidie Economie Infrastructuur Ruimtelijke ordening Toerisme Energie Duurzaamheid Aandeelhouderschap Terugblikonderzoek Platteland Milieu Jeugdzorg Leefbaarheid Bodemsanering Inkoop Openbaar Vervoer Natuur Cultuur Bestuur Provinciale democratie gepubliceerd nog te publiceren

Op maandag 10 juli 2023 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport van het terugblik onderzoek naar Duurzame landbouw gepubliceerd. De Noordelijke Rekenkamer blikte terug op het onderzoek ‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’ uit 2020.

Lees verder

Maandag 22 mei 2023 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over de NOM gepubliceerd. 
De Noordelijke Rekenkamer onderzocht de kwaliteit van de informatie die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten stuurden over de bereikte maatschappelijke resultaten van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). De rekenkamer constateert dat het moeilijk is voor de Staten om zicht te krijgen op de maatschappelijke effecten.

Lees verder

De onderzoeksplannen van de lopende projecten zijn hieronder beschikbaar: 

Lees verder

De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar de provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde (GAE). Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat zij in 2013 heeft uitgevoerd.

Lees verder

Op 22 maart 2023 stuurde de Noordelijke Rekenkamer haar conclusies en aanbevelingen over natuurcompensatie aan Provinciale Staten van Drenthe en Fryslân;  die over Groningen op 21 juni. 

Lees verder

Het proces om de chemie te vergroenen is in gang gezet. Dit concluderen de Noordelijke Rekenkamer en de Rekenkamercommissie Emmen in hun rapport ‘Groen tot in de vezels’. De rekenkamers deden onderzoek naar de doelen en beoogde resultaten van de ontwikkeling van groene chemie in Drenthe. Het rapport is op 20 februari 2023 aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe en de raadsleden van de gemeente Emmen. 

Lees verder