Willem Smink voorgedragen als voorzitter Noordelijke Rekenkamer

Willem Smink wordt voorgedragen als de voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. In december zullen de Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen over zijn benoeming beslissen. Plaatsvervangend voorzitter Jan van der Bij geeft aan verheugd te zijn over de aanstaande benoeming van de heer Smink: “Willem Smink beschikt over een uitgebreide bestuurlijke ervaring in het Noorden van Nederland en over affiniteit met onderzoek, hetgeen blijkt uit de functies die hij recent heeft bekleed.”

Smink heeft aangegeven dat hij zich graag wil inzetten voor het lerend vermogen van de overheid. “In de loop der jaren ben ik steeds meer overtuigd geraakt van de noodzaak van een effectieve countervailing power ten opzichte van de beleidsvoerders en met hen verbonden belangenconstellatie,” zo stelt hij.

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijke instantie die in het leven geroepen is door de drie noordelijke provincies. Zij doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het provinciaal beleid. Smink is groot voorstander van onafhankelijke rekenkamers: “Het is van groot belang dat er Rekenkamers bestaan die de volksvertegenwoordigingen op diverse niveaus kunnen helpen bij hun controlerende taken.”

Met de benoeming van Willem Smink en de recente aanstelling van de nieuwe directeur Linze Schaap, is de Noordelijke Rekenkamer klaar voor de toekomst.
Linze Schaap LR klein formaat

Dr. Linze Schaap nieuwe secretaris-directeur Noordelijke Rekenkamer

Dr. Linze Schaap (1962) is benoemd tot secretaris-directeur van de Noordelijke Rekenkamer. Hij begint op 1 augustus. Schaap is geboren en getogen in Fryslân en studeerde juridische bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is nu werkzaam als universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Tilburg University en geldt als specialist in het openbaar en regionaal bestuur. Hij was zes jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Waarnemend voorzitter Peter Polhuis van de Noordelijke Rekenkamer is blij met de nieuwe secretaris-directeur: “Met Linze Schaap verwachten we iemand benoemd te hebben die het hoge kwaliteitsniveau van onze onderzoeken en rapporten kan handhaven of wellicht zelfs verhogen.”

Linze Schaap heeft veel zin zijn nieuwe baan: “Niet alleen de inhoud van de functie, maar ook het type organisatie spreekt me erg aan. En ik heb, gezien mijn achtergrond en ervaringen, affiniteit met zowel het Noorden als met provincies. Constructief-kritisch onderzoek doen ten behoeve van het openbaar bestuur ligt mij zeer. De drie provincies willen lerende organisaties zijn, daar draag ik graag aan bij.”

Publicatie rapport ‘Energie in transitie'

De Rekenkamer publiceerde op 14 december 2018 haar rapport 'Energie in transitie'. Daarnaast verscheen het boekje 'Energietransitie in Noord-Nederland’. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Publicatie rapport 'Werkt Het?'

De Rekenkamer heeft op 12 november 2018 haar rapport over de beoordeling van werkgelegenheidseffecten van projecten gepubliceerd. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Publicatie rapport 'Internet, en een beetje snel graag!'

De Rekenkamer publiceerde op 12 maart 2018 haar rapport 'Internet, en een beetje snel graag!'. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Publicatie rapport Waddenfonds

Op 23 januari 2018 publiceerden de Noordelijke Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer het rapport over het onderzoek naar het Waddenfonds. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier

Nieuw Onderzoeksprogramma 2018-2019

Het nieuwe onderzoeksprogramma 2018-2019 is op 22 november vastgesteld. Klik hier als u het Onderzoeksprogramma wilt downloaden. 

Publicatie rapport 'Op eigen benen?'

De Noordelijke Rekenkamer publiceerde op 28 november haar rapport 'Op eigen benen?. Voor meer informatie omtrent dit onderzoek klik hier

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.