Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Nieuws

Nieuw collegelid

Per 1 oktober a.s. is de heer Rick Anderson benoemd tot lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer. Hij volgt Jan van der Bij op die dan aan het einde van zijn twee termijnen zit. Rick Anderson heeft een bestuurkundige, economische en juridische achtergrond en is werkzaam als universitair hoofddocent Bestuurskunde aan Universiteit Leiden. Daarnaast is hij lid van de rekenkamers van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. 

College en bureau van de rekenkamer verheugen zich op de samenwerking!

Publicatie terugblikonderzoek Duurzame Landbouw

Maandag 10 juli 2023 publiceert de Noordelijke Rekenkamer haar rapport van het terugblikonderzoek ‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’, in een besloten bijeenkomst in het provinciehuis te Leeuwarden. De bijeenkomst start om 19.00u en eindigt om 20.15u.  Aansluitend aan de besloten bijeenkomst krijgt de pers gelegenheid vragen te stellen. 

Publicatie onderzoek Groningen Airport Eelde


Donderdag 13 april 2023 publiceert de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over Groningen Airport Eelde. 
Het rapport wordt in een besloten hybride bijeenkomst gepresenteerd in het provinciehuis te Assen. De bijeenkomst start om 19.00u en eindigt om 20.15u.  Statenleden, bijzondere commissieleden, fractievertegenwoordigers en griffiemedewerkers van de provincies Groningen en Drenthe kunnen zich via het formulier op de volgende pagina aanmelden voor de bijeenkomst. Aansluitend aan de besloten bijeenkomst is er voor de pers gelegenheid om vragen te stellen. 

Lees verder

'Terugblikonderzoek: provinciale grip op bedrijven met grote risico's voor hun omgeving' gepubliceerd

De Noordelijke Rekenkamer blikte terug op een onderzoek naar de provinciale grip op Drentse, Friese en Groningse bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving uit 2016. Zij onderzocht in hoeverre de aanbevelingen uit het rapport doorwerken in het provinciaal beleid.  U vindt de rapporten hier.

Lees verder

Nieuw onderzoeksprogramma

Op 16 november 2022 is het onderzoeksprogramma voor 2023-2026 vastgesteld. Velen hebben suggesties aangedragen; het resultaat is een gevarieerd en actueel programma. 

Lees verder. 

Erfpachtconstructie Dubbele Dijk

De Noordelijke Rekenkamer zet vraagtekens bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de erfpacht voor het experiment Dubbele Dijk.   

Lees verder

'Samen voor de publieke zaak' gepubliceerd

De Noordelijke Rekenkamer onderzocht hoe provincies en gemeenten met elkaar samenwerken in samenwerkingsverbanden. Spanning tussen horizontale samenwerking en verticale bevoegdheden komt in de praktijk weinig voor, zo blijkt uit het onderzoek.

Lees verder

Publicatie rapport naar interbestuurlijke samenwerking in verticale verhoudingen

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke spanning tussen interbestuurlijke samenwerking en de verticale verantwoordelijkheden van de provincie. De presentatie van de rapporten zal plaatsvinden op maandag 10 oktober van 19.00-20.15 uur via MS-Teams. Statenleden, bijzondere commissieleden, commissieleden, fractievertegenwoordigers en fractiemedewerkers van Drenthe, Fryslân en Groningen kunnen zich via het formulier op de volgende pagina aanmelden voor deze presentatie. 

Lees verder

Publicatie Kennis maakt kracht

Op 4 juli publiceerde de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over de manier waarop Statenleden inhoudelijk worden ondersteund bij hun werkzaamheden: door ambtelijke organisatie, griffie, fractieondersteuning en Statenonderzoekers.

Lees verder

Publicatie 'In de ban van de Ringweg'

Op 14 februari publiceerden Noordelijke Rekenkamer en Rekenkamer Groningen hun gezamenlijke rapport over de informatievoorziening Aanpak Ring Zuid. 

Lees verder

Publicatie rapport 'Regionale democratie vergt energie'

Op 29 november 2021 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport 'Regionale democratie vergt energie' aangeboden aan de Statenleden van Drenthe, Fryslân en Groningen. Voor meer informatie, klik hier. 

Publicatie rapport Thialf

Op 4 oktober 2021 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over de besluitvorming over de financiële bijdragen van de provincie Fryslân aan ijsstadion Thialf aangeboden aan Provinciale Staten van Fryslân.  Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.