Marko Bos nieuw collegelid Noordelijke Rekenkamer

Per 1 juni jongstleden is Marko Bos toegetreden tot het college van de Noordelijke Rekenkamer. De benoeming geldt in principe voor zes jaar. Marko Bos was jarenlang werkzaam als directeur Economische Zaken en plaatsvervangend algemeen secretaris bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Het Rekenkamerwerk kent hij door zijn voorzitterschap van de Rekenkamercommissie Zoetermeer.
Bos: “Ik wil als collegelid graag aan de slag met het interessante en relevante werkprogramma van de Noordelijke Rekenkamer, en daarmee de drie betrokken Provinciale Staten effectief ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende taken. Daarnaast kan de Rekenkamer het lerende vermogen van de drie provincies helpen versterken.”
Voorzitter Anneke Beukers geeft aan verheugd te zijn over de benoeming van Bos: “Met zijn brede ervaring als beleidsadviseur versterkt hij ons college.”
Met de benoeming van Marko Bos bestaat het college van de Noordelijke Rekenkamer weer uit drie personen en daarmee is het compleet.

Publicatie rapport Revolverende fondsen

De Rekenkamer publiceerde op 22 maar 2021 'Uit het oog uit het hart?, haar rapporten over revolverende fondsen in Drenthe, Fryslân en Groningen. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Publicatie rapport Ruimte voor inbreng

De Rekenkamer publiceerde op 8 februari 2021 haar rapporten over het borgen van ruimtelijke kwaliteit in Drenthe, Fryslân en Groningen. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Publicatie rapport marketing van het toerisme

De Rekenkamer publiceerde op 7 december 2020 haar rapporten over de marketing van het toerisme in Drenthe, Fryslân en Groningen. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Anneke Beukers nieuwe voorzitter Noordelijke Rekenkamer

Per 1 oktober jl. is Anneke Beukers benoemd tot voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. De benoeming geldt in principe voor zes jaar. Anneke Beukers is jarenlang lid en waarnemend voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel geweest. Daarnaast heeft zij diverse toezichthoudende functies bekleed en is zij werkzaam geweest als interim-directeur in verschillende welzijns- en onderwijsinstellingen. Anneke Beukers: "Een goed werkende rekenkamer is een belangrijk instrument voor Statenleden en daarmee voor de voortdurende aandacht voor verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur." Plaatsvervangend voorzitter Jan van der Bij geeft aan verheugd te zijn over de aanstaande benoeming van Beukers: “Anneke Beukers is een echte aanvulling op het college, met haar politieke ervaring en toezichthoudende expertise.”

Evaluatie Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is geëvalueerd. In totaal zijn vier deelonderzoeken uitgevoerd. In het eerste deelonderzoek is gezocht naar ‘rode draden’ in de conclusies en aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer in de afgelopen vijftien jaar. Het onderwerp van het tweede deelonderzoek was de doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamer. Het derde ging over de waardering voor de rekenkamer. In het vierde deelonderzoek stonden de organisatie en governance van de rekenkamer centraal. De rekenkamer heeft daar vervolgens conclusies uit getrokken. De centrale boodschap is dat de Noordelijke Rekenkamer meer contact moet hebben met de provincies. De rekenkamer zal; daartoe een werkplan opstellen.

Publicatie rapport duurzame landbouw

De Rekenkamer publiceerde op 2 juli 2020 haar rapport 'Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid'. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Corona

In verband met de coronaperikelen werken onze medewerkers momenteel zoveel mogelijk thuis. Mocht u ons willen spreken, dan zijn we via de e-mail en telefonisch bereikbaar; bellen met het algemene telefoonnummer is helaas minder effectief, momenteel.

Publicatie rapport ‘Verdeling onder hoogspanning'

De Rekenkamer publiceerde op 2 maart 2020 haar rapport 'Verdeling onder hoogspanning, een onderzoek naar de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken'. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Linze Schaap LR klein formaat

Dr. Linze Schaap nieuwe secretaris-directeur Noordelijke Rekenkamer

Dr. Linze Schaap (1962) is benoemd tot secretaris-directeur van de Noordelijke Rekenkamer. Hij begint op 1 augustus. Schaap is geboren en getogen in Fryslân en studeerde juridische bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is nu werkzaam als universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Tilburg University en geldt als specialist in het openbaar en regionaal bestuur. Hij was zes jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Waarnemend voorzitter Peter Polhuis van de Noordelijke Rekenkamer is blij met de nieuwe secretaris-directeur: “Met Linze Schaap verwachten we iemand benoemd te hebben die het hoge kwaliteitsniveau van onze onderzoeken en rapporten kan handhaven of wellicht zelfs verhogen.”

Linze Schaap heeft veel zin zijn nieuwe baan: “Niet alleen de inhoud van de functie, maar ook het type organisatie spreekt me erg aan. En ik heb, gezien mijn achtergrond en ervaringen, affiniteit met zowel het Noorden als met provincies. Constructief-kritisch onderzoek doen ten behoeve van het openbaar bestuur ligt mij zeer. De drie provincies willen lerende organisaties zijn, daar draag ik graag aan bij.”

Publicatie rapport ‘Energie in transitie'

De Rekenkamer publiceerde op 14 december 2018 haar rapport 'Energie in transitie'. Daarnaast verscheen het boekje 'Energietransitie in Noord-Nederland’. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Publicatie rapport 'Werkt Het?'

De Rekenkamer heeft op 12 november 2018 haar rapport over de beoordeling van werkgelegenheidseffecten van projecten gepubliceerd. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Publicatie rapport 'Internet, en een beetje snel graag!'

De Rekenkamer publiceerde op 12 maart 2018 haar rapport 'Internet, en een beetje snel graag!'. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Publicatie rapport Waddenfonds

Op 23 januari 2018 publiceerden de Noordelijke Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer het rapport over het onderzoek naar het Waddenfonds. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier

Nieuw Onderzoeksprogramma 2018-2019

Het nieuwe onderzoeksprogramma 2018-2019 is op 22 november vastgesteld. Klik hier als u het Onderzoeksprogramma wilt downloaden. 

Publicatie rapport 'Op eigen benen?'

De Noordelijke Rekenkamer publiceerde op 28 november haar rapport 'Op eigen benen?. Voor meer informatie omtrent dit onderzoek klik hier

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.