Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

De Noordelijke Rekenkamer

Het doel en de missie van de Noordelijke Rekenkamer vloeien voort uit haar wettelijke taak. De Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde bestuur. Met dat onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten in hun controlerende taak. De rekenkamer is een orgaan van de provincies en zij heeft een onafhankelijke positie. 

 

Voor meer informatie over gemeentelijk en provinciaal rekenkamerwerk in het algemeen heeft de Noordelijke Rekenkamer dit boekje gemaakt.

Meest recente publicatie

Denk mee over het onderzoeksprogramma 2023-2026!

Met het formulier op de volgende pagina kunt u een suggestie doen voor het onderzoeksprogramma 2023-2026 van de Noordelijke Rekenkamer. Door alle vragen in het formulier te beantwoorden, beargumenteert u tevens op welke wijze uw suggestie voldoet aan de criteria die de rekenkamer hanteert bij het beoordelen van onderzoeksvoorstellen (de vragen 4 t/m 7 in de tabel). Dat vergroot de kans dat uw suggestie overgenomen wordt en vereenvoudigt het keuzeproces door het College van de rekenkamer. Wilt u meerdere suggesties doen? Vult u dan per suggestie een formulier in. 
Onder het formulier treft u een overzicht aan van onderzoeken die in de periode 2016-2022 zijn uitgevoerd. 

Lees verder

Meest recente nieuws

AANMELDING presentatie rapport "Kennis maakt kracht"

Maandag 4 juli zal de Noordelijke Rekenkamer haar rapport "Kennis maakt kracht" presenteren aan de Statenleden van de drie Noordelijke provincies. 

Dit zal in een digitale presentatie plaatsvinden. 

Statenleden, fractievertegenwoordigers (Groningen), bijzondere commissieleden (Drenthe) en commissieleden (Fryslân) kunnen zich met onderstaand formulier aanmelden. 

Lees verder