Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

De Noordelijke Rekenkamer

De Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde beleid. De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie. Met haar onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten en de provinciale democratie.

 

Hier vindt u meer informatie over provinciale rekenkamers. 

 

Algemene publicaties:

Meest recente publicatie

Rapport "Op zoek naar de maatschappelijke effecten van de NOM"

Maandag 22 mei 2023 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over de NOM gepubliceerd. 
De Noordelijke Rekenkamer onderzocht de kwaliteit van de informatie die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten stuurden over de bereikte maatschappelijke resultaten van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). De rekenkamer constateert dat het moeilijk is voor de Staten om zicht te krijgen op de maatschappelijke effecten.

Lees verder

Meest recent nieuws

'Terugblikonderzoek: provinciale grip op bedrijven met grote risico's voor hun omgeving' gepubliceerd

De Noordelijke Rekenkamer blikte terug op een onderzoek naar de provinciale grip op Drentse, Friese en Groningse bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving uit 2016. Zij onderzocht in hoeverre de aanbevelingen uit het rapport doorwerken in het provinciaal beleid.  U vindt de rapporten hier.

Lees verder