Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

De Noordelijke Rekenkamer

 

Doel en missie van de Noordelijke Rekenkamer vloeien voort uit haar wettelijke taak. De Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde bestuur. Met dat onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten in hun controlerende taak. De rekenkamer is een orgaan van de provincies en zij heeft een onafhankelijke positie. 

 

Algemene publicaties:

Meest recente publicatie

"Dijkbezwaren"

Onderzoek naar erfpacht voor het experiment Dubbele Dijk.

Lees verder

Meest recent nieuws

Publicatie rapport "Groen tot in de vezels".

Maandag 20 februari 2023 publiceren de Noordelijke Rekenkamer en de Rekenkamercommissie Emmen het rapport "Groen tot in de vezels", een onderzoek naar groene chemie in Drenthe. Het rapport wordt in een besloten hybride bijeenkomst gepresenteerd in het gemeentehuis in Emmen. De bijeenkomst start om 19.30u en eindigt om 20.30u. Drentse Statenleden, raadsleden van de gemeente Emmen, bijzondere commissieleden, leden van de raadscommissies en griffiemedewerkers kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden voor de bijeenkomst. Aansluitend aan de bijeenkomst is er voor de pers gelegenheid om vragen te stellen. 

Lees verder