Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

De Noordelijke Rekenkamer

De Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde beleid. De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie. Met haar onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten en de provinciale democratie.

 

Hier vindt u meer informatie over provinciale rekenkamers.

Hier vindt u de kennisclip van Statenlidnu over provinciale rekenkamers. 

 

Algemene publicaties:

Meest recente publicatie

Zorgen voor morgen - bollenteelt in Drenthe

Op 15 april 2024 bood de rekenkamer haar rapport over de bollenteelt in Drenthe aan.

Lees verder

Meest recent nieuws

Dag voor provinciale rekenkamers

De Noordelijke Rekenkamer organiseert op 23 mei 2024 de jaarlijkse P5-dag. Wij nodigen provinciale rekenkamers van harte uit deel te nemen.  Aanmelden kan met het formulier op de volgende pagina:

Lees verder