Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

De Noordelijke Rekenkamer

De Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde beleid. De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie. Met haar onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten en de provinciale democratie.

 

Hier vindt u meer informatie over provinciale rekenkamers.

Hier vindt u de kennisclip van Statenlidnu over provinciale rekenkamers. 

 

Algemene publicaties:

Meest recente publicatie

Provinciale klachtbehandeling

Provincies kunnen leren van klachten

De Noordelijke Rekenkamer nam deel aan het landelijk DoeMee-onderzoek naar klachtbehandeling. In een DoeMee-onderzoek doet een groot aantal rekenkamers een gezamenlijk onderzoek naar een bepaald vraagstuk. Het DoeMee-onderzoek naar klachtbehandeling is in opdracht van de landelijke vereniging van rekenkamers (NVRR) uitgevoerd door onderzoeksbureau TwynstraGudde. In dit onderzoek stond centraal de wijze waarop decentrale overheden de behandeling van klachten hebben vormgegeven en de manier waarop gerapporteerd wordt aan Provinciale Staten.

Meest recent nieuws

Publicatie rapport 'Ga toch fietsen!'

Donderdag avond 11 juli publiceert de Noordelijke Rekenkamer haar rapport 'Ga toch fietsen!' over het fietsbeleid in de drie Noordelijke provincies. 

Het rapport wordt in een besloten bijeenkomst gepresenteerd in het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden. De bijeenkomst start om 19.00u en eindigt om 20.15u.  Statenleden, bijzonder commissieleden, en griffiemedewerkers van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen kunnen zich met het formulier op de volgende pagina aanmelden. Aansluitend aan de besloten bijeenkomst krijgt de pers gelegenheid vragen te stellen.

Lees verder