Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Vacatures, stages en werkervaringsplaatsen

Gezocht

Er zijn momenteel geen vacatures.  

 

Permanent

De Noordelijke Rekenkamer biedt graag ruimte aan mensen die ervaring willen opdoen; we kunnen stageplaatsen creëren en werkervaringsplaatsen.

Onze kerntaak is het doen van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het bestuur van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Die onderzoeken gaan over tal van onderwerpen: van energietransitie tot werkgelegenheidsbeleid, van economie tot openbaar vervoer, van natuurbeleid tot ruimtelijke kwaliteit. Vaak is sprake van deelprojecten waaraan studenten van diverse opleidingen en/of mensen die werkervaring zoeken heel goed kunnen deelnemen. Kijk voor lopende en aanstaande onderzoeken in het huidige onderzoeksprogramma.  De werkzaamheden zijn afwisselend: je zult niet niet alleen regelmatig op ons kantoor in de binnenstad van Assen verblijven voor deskresearch, maar ook meegaan naar tal van plaatsen in de drie Noordelijke provincies om interviews af te nemen. 

Ook staan we open voor voorstellen voor stages en werkervaringsplaatsen op terreinen als administratie, communicatie, vormgeving en archivering.

Uiteraard is het creëren van een stage- of werkervaringsplek afhankelijk van de beschikbare begeleidingscapaciteit. Neem gerust contact op met de directeur van de Noordelijke Rekenkamer, (de heer) Linze Schaap.