Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Anneke Beukers

Anne Beukers

Anneke Beukers (Erica, 1955), voorzitter van het College van de Noordelijke Rekenkamer, was sinds 1975 werkzaam in het onderwijs, eerst als docent en daarna in verschillende directiefuncties in Twente. In 2007 ging ze naar BMC en vervulde diverse interim directiefuncties in meerdere onderwijssoorten. In 2011 vervolgde ze haar werkzaamheden vanuit haar eigen zaak en combineerde ze dat met het Statenlidmaatschap in Overijssel (2011-2019). Tegenwoordig bestaat haar werk vooral uit toezichthoudende en bestuurlijke functies. Ze heeft een brede belangstelling voor de kerntaken van de provincie.
Werk:

  • Voorzitter Noordelijke Rekenkamer
  • Eigenaar AnnekeBeukersAdvies

Nevenfuncties:

(bezoldigd)

  • Lid RvT Natuur en Milieu Overijssel

(onbezoldigd)

  • Bestuurslid Consensus Vocalis
  • Bestuurslid stichting "Kunstwegen"
  • Adviesraad Recreatief Roeien KNRB
  • Adviesraad "Genius Loci" (op afroep)

Jan van der Bij

Jan van der Bij.jpg

Dr. Jan van der Bij (1963), lid van het College van de Noordelijke Rekenkamer, studeerde fiscaal recht in Leiden en is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. Hij is in 1993 gepromoveerd op het onderwerp ‘Doelmatigheid en de rijksbegroting’. Hij is werkzaam als clustermanager bij het ministerie van BZK. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend directeur bij de SER en directeur van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Zijn belangstelling gaat met name uit naar financieel-economische onderwerpen en onderzoeken.
 

Hoofdfunctie:

Clustermanager Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Marko Bos (Goes, 1954) heeft in Groningen algemene economie gestudeerd (met specialisatie openbare financiën). Tussen 1980 en 1986 was hij werkzaam bij de ABN Bank (afdeling Economisch Onderzoek). Vervolgens heeft hij zich bij de Sociaal-Economische Raad (SER) toegelegd op het opstellen van adviezen over sociaal- en financieel-economisch beleid (inclusief duurzaamheid en Europese integratie). Van 2008 tot zijn pensionering in 2020 gaf hij als meewerkend voorman leiding aan de adviesdirectie Economische Zaken. Tevens was hij plaatsvervangend algemeen secretaris van de SER.

Sinds 2016 is hij voorzitter van de rekenkamercommissie Zoetermeer (bezoldigd). Deze bestaat uit drie onafhankelijke (externe) leden en brengt jaarlijks vier tot vijf rapporten uit. Voorts schrijft hij regelmatig (onbezoldigd) over Europese integratie in de nieuwsbrief ‘Brussels Peil’. Eenmaal per jaar treedt hij op als docent ‘Budgettaire kaders van het EU-beleid’ in de cursus van Wageningen Academy over EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen (bezoldigd).