Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Doel en missie

Doel en missie van de Noordelijke Rekenkamer vloeien voort uit haar wettelijke taak. Het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer is een ondersteuning van de provinciale democratie. Wettelijk is bepaald dat de provinciale rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincies gevoerde beleid. De rekenkamer is een gemeenschappelijk orgaan van drie provincies en zij heeft een onafhankelijke positie.

 

Doel

Het doel van Rekenkamer is om vanuit een onafhankelijke positie Provinciale Staten te ondersteunen in hun kaderstellende (beleidsvormende) en controlerende rol. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar het gevoerde beleid (dus ook dat van Provinciale Staten zelf - zij zijn immers het hoogste bestuursorgaan in de provincie) waarbij de vraag naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid centraal staat. 

 

Missie

Met onderzoeksrapporten van kwalitatief hoogwaardig niveau wil de Rekenkamer het lerend vermogen bij de provincies ondersteunen. Invalshoek voor onderzoek is de verbetering van het functioneren en presteren van de provincies. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid kijkt de rekenkamer naar zowel nationaal als Europees recht.

De Noordelijke Rekenkamer wil de provincies niet ‘afrekenen’ op het gevoerde beleid, maar stelt zich ten doel het lerende vermogen van de provincies te vergroten.

De Noordelijke Rekenkamer legt elk jaar verantwoording af door middel van publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en het accountantsrapport.

 

Meer lezen?

NVRR brochure 'Beleid onderzocht door provinciale rekenkamers'