Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

De Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde beleid. De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie. Met haar onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten en de provinciale democratie.

 

Hier vindt u meer informatie over provinciale rekenkamers.

Hier vindt u de kennisclip van Statenlidnu over provinciale rekenkamers. 

 

Algemene publicaties:

 

Energie in beweging - van zaaien naar oogsten

Gepubliceerd: 4 maart 2013

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de ambities van Drenthe, Fryslân en Groningen voor het opwekken van duurzame energie. Projecten bleken maar moeizaam van de grond te komen.

Lees verder