Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Sam Heslinga (1994) is junior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Hij studeerde Bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie In Leeuwarden. Daarna studeerde hij Recht en Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sam heeft belangstelling voor de manier waarop verschillende overheden onderling samenwerken. Ook is hij geïnteresseerd in de manier waarop de overheid kan bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving.

06-10979425
s.heslinga@noordelijkerekenkamer.nl

Edwin de Jong (1971) is senior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Hij studeerde milieuwetenschappen en is gepromoveerd in de Rechtsgeleerdheid.

Edwin heeft onder meer onderzoek gedaan naar de kwaliteit en doorwerking van beleid en regelgeving. Hij maakt daarbij graag gebruik van kwantitatieve onderzoekstechnieken.

06-10971625
e.dejong@noordelijkerekenkamer.nl

Klaas Kwakkel (1986) is senior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Hij studeerde Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte hiervoor bij het Energy Delta Institute en het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden (COELO). Klaas is geïnteresseerd in het welzijn van mensen en de vraag wat de overheid doet (of zou moeten doen) om het welzijn van haar inwoners te vergroten. 

 

06-10956525
k.kwakkel@noordelijkerekenkamer.nl

 

Ingeborgh Bezemer (1962) is office manager/junior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Ingeborgh studeerde HBO Management, Economie en Recht.
Met een helikopterview houdt zij oog op de werkprocessen en grip op de financiën zonder daarbij het zicht op de details of menselijke aspecten te verliezen. 

06-89990113
i.bezemer@noordelijkerekenkamer.nl

Anke Pietersma (1980) is onderzoeker. Zij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast haar werk als onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer werkt zij als senior-docent binnen het HBO. Anke houdt zich voornamelijk bezig met juridische vraagstukken.

Dr. Linze Schaap (1962) is afgestudeerd aan de juridisch-bestuurswetenschappelijke studierichting van de Rijksuniversiteit Groningen en vervolgens gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op een onderzoek naar de mislukte vorming van een stadsprovincie in de Rotterdamse regio. Van 2007 tot 2019 was hij universitair hoofddocent bestuurskunde aan Tilburg University.

Linze heeft zich gespecialiseerd in lokaal bestuur en lokale democratie in Nederland en West-Europa en in gemeentelijke bestuurskracht en goed bestuur. Tevens is hij jarenlang politiek actief geweest, ook als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland (momenteel is hij partijloos). 

Linze's huidige nevenfuncties zijn: 

  • Algemeen-bestuurslid NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies).
  • Lidmaatschap ‘Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government’, Raad van Europa (onbezoldigd).
  • Voorzitterschap permanente Referendumcommissie-Rotterdam (presentiegeld per vergadering).
  • Lead editor ‘Palgrave Studies on Subnational Governance’ (onbezoldigd).
  • Voorzitter Kring-Noord Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (onbezoldigd).
  • Zelfstandig onderzoeker herindeling en bestuurskracht gemeente Beekdaelen, Limburg (2023; voortvloeiend uit vorige functie; bezoldigd).


06-13006632

l.schaap@noordelijkerekenkamer.nl

Sieger Veenstra (1992) is junior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Hij studeerde Sociale Geografie & Planologie (BSc) en Internationale Betrekkingen (MA) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Qua onderzoek is hij vooral bezig met sociaalgeografische onderwerpen. Centraal voor hem is de vraag waarom de overheid bepaalde besluiten neemt over de leefomgeving van mensen en hoe die uitwerken op die mensen. In zijn vrije tijd is hij fervent sporter en amateurcomponist/pianist.

06-82634703

s.veenstra@noordelijkerekenkamer.nl