Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Sam Heslinga
Sam Heslinga (junior-onderzoeker)

Sam Heslinga (1994) is junior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Hij studeerde Bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie In Leeuwarden. Daarna studeerde hij Recht en Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sam heeft belangstelling voor de manier waarop verschillende overheden onderling samenwerken. Ook is hij geïnteresseerd in de manier waarop de overheid kan bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving.

06-10979425
s.heslinga@noordelijkerekenkamer.nl

Edwin de Jong
Edwin de Jong (senior-onderzoeker)

Edwin de Jong (1971) is senior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Hij studeerde milieuwetenschappen en is gepromoveerd in de Rechtsgeleerdheid.

Edwin heeft onder meer onderzoek gedaan naar de kwaliteit en doorwerking van beleid en regelgeving. Hij maakt daarbij graag gebruik van kwantitatieve onderzoekstechnieken.

06-10971625
e.dejong@noordelijkerekenkamer.nl

Klaas Kwakkel
Klaas Kwakkel (senior-onderzoeker)

Klaas Kwakkel (1986) is senior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Hij studeerde Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte hiervoor bij het Energy Delta Institute en het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden (COELO). Klaas is geïnteresseerd in het welzijn van mensen en de vraag wat de overheid doet (of zou moeten doen) om het welzijn van haar inwoners te vergroten.

06-10956525
k.kwakkel@noordelijkerekenkamer.nl

 

Ingeborgh Petri-Bezemer (officemanager/junior-onderzoeker)

Ingeborgh Bezemer (1962) is office manager/junior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Ingeborgh studeerde HBO Management, Economie en Recht.
Met een helikopterview houdt zij oog op de werkprocessen en grip op de financiën zonder daarbij het zicht op de details of menselijke aspecten te verliezen.

06-89990113
i.bezemer@noordelijkerekenkamer.nl

Anke Pietersma (onderzoeker)

Anke Pietersma (1980) is onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Zij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen met Staats- en Bestuursrecht als afstudeerrichting. Voordat zij als onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer aan de slag ging, werkte zij als senior-docent binnen het HBO. Anke houdt zich graag bezig met juridische vraagstukken en is geïnteresseerd in de rol van de overheid met betrekking tot het milieu en de regionale bereikbaarheid.

06-51927177
a.pietersma@noordelijkerekenkamer.nl

 

Linze Schaap (secretaris-directeur)

Dr. Linze Schaap (1962) is afgestudeerd aan de juridisch-bestuurswetenschappelijke studierichting van de Rijksuniversiteit Groningen en vervolgens gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (op een onderzoek naar de mislukte vorming van een stadsprovincie in de Rotterdamse regio). Van 2007 tot 2019 was hij universitair hoofddocent bestuurskunde aan Tilburg University.

Linze heeft zich gespecialiseerd in lokaal bestuur en lokale democratie in Nederland en West-Europa en in gemeentelijke bestuurskracht en goed bestuur. Tevens is hij jarenlang politiek actief geweest, ook als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland (momenteel is hij partijloos). 

Linze's huidige nevenfuncties zijn: 

  • Algemeen-bestuurslid NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies; onbezoldigd, vrijwilligersvergoeding t.g.v. NRK).
  • Voorzitter Kring-Noord NVRR. (onbezoldigd).
  • Lidmaatschap ‘Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government’, Raad van Europa (onbezoldigd; herbenoemd in 2023).
  • Voorzitterschap permanente Referendumcommissie-Rotterdam (presentiegeld per vergadering).
  • Editor ‘Palgrave Studies on Subnational Governance’ (onbezoldigd).


06-13006632
l.schaap@noordelijkerekenkamer.nl

Sieger Veenstra (junior-onderzoeker)

Sieger Veenstra (1992) is junior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Hij studeerde Sociale Geografie & Planologie (BSc) en Internationale Betrekkingen (MA) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Qua onderzoek is hij vooral bezig met sociaalgeografische onderwerpen. Centraal voor hem is de vraag waarom de overheid bepaalde besluiten neemt over de leefomgeving van mensen en hoe die uitwerken op die mensen. In zijn vrije tijd is hij fervent sporter en amateurcomponist/pianist.

06-82634703
s.veenstra@noordelijkerekenkamer.nl

Beatrijs Visser (junior-onderzoeker)

Beatrijs Visser (1997) is junior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Ze studeerde Russisch (BA), Internationale Betrekkingen (MA) en Geschiedenis (MA) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is geïnteresseerd in het lerend vermogen van organisaties, en gespecialiseerd in het blootleggen van mentale modellen en blinde vlekken binnen organisaties en beleid. Deze methode heeft ze onder andere toegepast op een onderzoek voor de Belastingdienst, en op haar afstudeeronderzoek naar de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Nederland.

06-23684059
b.visser@noordelijkerekenkamer.nl