Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

De Noordelijke Rekenkamer

De Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde beleid. De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie. Met haar onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten en de provinciale democratie.

 

Hier vindt u meer informatie over provinciale rekenkamers.

Hier vindt u de kennisclip van Statenlidnu (de vereniging van Statenleden) over provinciale rekenkamers. 

 

Algemene publicaties:

Meest recente publicatie

Ga toch fietsen! Onderzoek naar het fietsbeleid van de drie Noordelijke provincies

Op 11 juli heeft de Noordelijke Rekenkamer (NRK) haar rapporten 'Ga toch fietsen!' een Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen aangeboden. De Noordelijke Rekenkamer onderzocht het fietsbeleid van de drie Noordelijke provincies. Zij keek specifiek naar de doelen die de provincies zichzelf stelden in de periode 2016 tot 2022 en de mate waarin ze deze doelen behaalden. 

Lees verder

Meest recent nieuws

Nieuw collegelid

Per 1 oktober a.s. is de heer Rick Anderson benoemd tot lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer. Hij volgt Jan van der Bij op die dan aan het einde van zijn twee termijnen zit. Rick Anderson heeft een bestuurkundige, economische en juridische achtergrond en is werkzaam als universitair hoofddocent Bestuurskunde aan Universiteit Leiden. Daarnaast is hij lid van de rekenkamers van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. 

College en bureau van de rekenkamer verheugen zich op de samenwerking!