Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

De Noordelijke Rekenkamer

Het doel en de missie van de Noordelijke Rekenkamer vloeien voort uit haar wettelijke taak. De Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde bestuur. Met dat onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten in hun controlerende taak. De rekenkamer is een orgaan van de provincies en zij heeft een onafhankelijke positie. 

Meest recente publicatie

Goed beslagen ten ijs? - Thialf

Op 4 oktober 2021 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over de besluitvorming over Thialf aan Provinciale Staten van Fryslân aangeboden. De rekenkamer concludeert dat de provincie weinig oog had voor de financiële risico’s en de lange-termijn gevolgen van de provinciale betrokkenheid bij Thialf. 

Lees verder
Meest recente nieuws

Publicatie rapport Thialf

Op 4 oktober 2021 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapport over de besluitvorming over de financiële bijdragen van de provincie Fryslân aan ijsstadion Thialf aangeboden aan Provinciale Staten van Fryslân.  Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.