Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

De Noordelijke Rekenkamer

 

Doel en missie van de Noordelijke Rekenkamer vloeien voort uit haar wettelijke taak. De Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde beleid. Met dat onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten in hun controlerende taak. De rekenkamer is een orgaan van de provincies en zij heeft een onafhankelijke positie. 

 

Algemene publicaties:

Meest recente publicatie

Rapport 'Groen tot in de vezels' gepubliceerd

Het proces om de chemie te vergroenen is in gang gezet. Dit concluderen de Noordelijke Rekenkamer en de Rekenkamercommissie Emmen in hun rapport ‘Groen tot in de vezels’. De rekenkamers deden onderzoek naar de doelen en beoogde resultaten van de ontwikkeling van groene chemie in Drenthe. Het rapport is op 20 februari 2023 aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe en de raadsleden van de gemeente Emmen. 

Lees verder

Meest recent nieuws

Nieuw onderzoeksprogramma

Op 16 november 2022 is het onderzoeksprogramma voor 2023-2026 vastgesteld. Velen hebben suggesties aangedragen; het resultaat is een gevarieerd en actueel programma. 

Lees verder.