Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Linze.JPG

Dr. Linze Schaap (1962) is afgestudeerd aan de juridisch-bestuurswetenschappelijke studierichting van de Rijksuniversiteit Groningen en vervolgens gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op een onderzoek naar de mislukte vorming van een stadsprovincie in de Rotterdamse regio. Van 2007 tot 2019 was hij universitair hoofddocent bestuurskunde aan Tilburg University.

Linze heeft zich gespecialiseerd in lokaal bestuur en lokale democratie in Nederland en West-Europa en in gemeentelijke bestuurskracht en goed bestuur. Tevens is hij jarenlang politiek actief geweest, ook als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland (momenteel is hij partijloos). 

Linze's huidige nevenfuncties zijn: 

  • Lidmaatschap ‘Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government’, Raad van Europa (onbezoldigd).
  • Voorzitterschap permanente Referendumcommissie-Rotterdam (vacatiegeld per vergadering).
  • Lead editor ‘Palgrave Studies on Subnational Governance’ (onbezoldigd).
  • Voorzitter Kring-Noord Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (onbezoldigd).
  • Zelfstandig onderzoeker herindeling en bestuurskracht gemeente Beekdaelen, Limburg (2023; voortvloeiend uit vorige functie; bezoldigd).


06-13006632

l.schaap@noordelijkerekenkamer.nl