Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik

11-06-2009

Auteur(s)

  • Intern en/of extern

De Noordelijke Rekenkamer verrichtte onderzoek naar de maatregelen van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen in de periode 2000-2008 in het belang van een duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Een conclusie van de Noordelijke Rekenkamer was dat de provincies met de genomen maatregelen onvoldoende resultaat hadden behaald. Bestaande bedrijventerreinen werden nog onvoldoende gesaneerd en heringericht. Nieuwe bedrijventerreinen werden ontwikkeld terwijl er nog ruimte was op bestaande.

De Rekenkamer adviseerde de provincies Drenthe en Fryslân een effectievere samenwerking te organiseren met de gemeenten om zo de uitgangspunten van duurzaam ruimtegebruik bij bedrijventerreinen beter te realiseren. Aan de provincie Groningen beval de Noordelijke Rekenkamer aan om de provinciale regels en de uitvoering van het beleid aan te passen.