Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

"Dijkbezwaren"

10-11-2022

Auteur(s)

  • Linze Schaap (secretaris-directeur)
  • Klaas Kwakkel (senior-onderzoeker)
  • Sam Heslinga (junior-onderzoeker)
  • Anke Pietersma (onderzoeker)

Downloads

Op 10 november publiceerde de Noordelijke Rekenkamer het onderzoek naar de erfpachtconstructie van de provincie Groningen voor het experiment Dubbele Dijk. De rekenkamer concludeert dat de provincie een aanmerkelijk risico loopt in strijd te hebben gehandeld met Europese staatssteunregels. Daarnaast plaatst de rekenkamer kritische kanttekeningen bij de doelmatigheid van de besteding van publieke middelen. Zo zijn er aan de ene kant hoge kosten voor de provincie en het waterschap. Aan de andere kant handelt de provincie traag bij het genereren van opbrengsten uit dit experimentele project.