Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Natuurcompensatie

De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar natuurcompensatie in Drenthe, Fryslân en Groningen. Het gaat daarbij om de manier waarop de provincies zorgdragen voor het behoud van natuurwaarden bij activiteiten in natuurgebieden waarbij natuurcompensatie moet plaatsvinden. Dit onderzoek richtte zich specifiek op gebiedscompensatie in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincie Drenthe maakte onvoldoende duidelijk waarom de projecten in het NNN een groot openbaar belang hebben en daar moesten plaatsvinden. In de provincie Fryslân waren in de onderzoeksperiode geen projecten waarvoor natuurcompensatie noodzakelijk was.