Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Blauwe stad (Groningen)

01-07-2010

Auteur(s)

  • Carolien Pietjouw (voormalig medewerker)

Downloads

De Noordelijke Rekenkamer deed op verzoek van Provinciale Staten van Groningen onderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit van de publiekprivate samenwerking (PPS) in het project Blauwestad. Achtergrond van het verzoek was het mislukken van deze PPS.

Het samenwerkingsproject was in 2001 opgezet om de sociaal-economische vitaliteit van de Oldambt regio te versterken door grootschalige gebiedsverandering (de aanleg van een nieuw meer) en woningbouw. De geplande gebiedsverandering was zonder grote overschrijdingen in tijd en geld gerealiseerd. De woningbouw en –verkoop daarentegen waren goeddeels stilgevallen.

De Noordelijke Rekenkamer kwam in haar rapport tot de conclusie dat de provincie weinig greep had op de projectorganisatie. Toen het project niet tot de geplande woningbouw leidde, kwam een aanzienlijk deel van het risico voor rekening van de provincie. De beëindiging van de PPS heeft geresulteerd in een afboeking op de provinciale balans van bijna € 29 miljoen.