Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Bodemsanering

23-02-2012

Auteur(s)

  • Intern en/of extern

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen een volledig beeld hadden van ernstige bodemverontreinigingen die risico's voor de gezondheid met zich meebrachten. Ook is bezien of de sanering en/of beheersing van deze spoedlocaties in het verleden tijdig is ingezet.

Daarbij heeft de Rekenkamer gekeken naar de wijze waarop de provincie de zogeheten humane spoedlocaties heeft geïdentificeerd en aangepakt. Drenthe heeft, in tegenstelling tot Fryslân en Groningen, bij alle humane spoedlocaties het onderzoek afgerond en beschikt daarmee over een volledig overzicht van de locaties waar nog maatregelen nodig waren. Verder bleek uit de vergelijking dat Provinciale Staten van Drenthe en Groningen beter werden geïnformeerd over de uitvoering dan die van Fryslân en zo beter in staat waren hun controlerende rol uit te voeren.