Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Decentralisatie natuurbeleid

24-03-2014

Auteur(s)

  • Intern en/of extern

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de decentralisatie van het natuurbeleid: de provincies zijn vanaf 2014 verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), vervolgens Natuurnetwerk Nederland geheten. Vanwege bezuinigingen moesten provincies het beoogde natuurnetwerk verkleinen, de zogeheten herijking van de EHS. Waren de provincies klaar voor hun taak?

De Rekenkamer constateerde dat de drie provincies voor een forse opgave stonden bij de inrichting van gronden. Verder waren de beheerplannen voor de natuurgebieden met de Natura2000-status vertraagd. Met name de juridische complexiteit van de regels rondom de stikstofproblematiek heeft voor vertraging gezorgd. Het risico was dat de natuurkwaliteit minder snel werd bereikt dan gewenst. Verder bleef vaak onduidelijk in welke mate de doelen van het natuurbeleid bereikt werden.

De Noordelijke Rekenkamer merkte op dat de noordelijke provincies aan zet waren om het Natuurnetwerk in te richten en af te ronden. Ze beval aan een voortvarende start te maken met de uitvoering van het natuurbeleid, meer initiatief te tonen bij de inzet van het instrumentarium om ook de laatste hectares te kunnen verwerven en inrichten en daarbij te zorgen voor een doelmatige aanpak. Hierdoor zou er eerder zicht zijn op de beoogde natuurkwaliteit.