Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Denk mee over het onderzoeksprogramma 2023-2026!

30-06-2022

Auteur(s)

Overzicht van onderzoeken 2016-2022

Onderzoeken 2016-2020

 1. ‘Marketing en promotie toerisme: effecten provinciaal beleid’, december 2020.
 2. ‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’, onderzoek naar de effectiviteit van provinciale subsidies voor verduurzaming van de landbouw, juli 2020.
 3. ‘Verdeling onder hoogspanning’, onderzoek naar de verdeling van kosten en baten van de duurzame opwekking van energie, maart 2020.
 4. ‘Werkt het’, onderzoek naar de raming en toerekening van werkgelegenheidseffecten van structuurversterkende projecten; november 2018.
 5. ‘Internet, en een beetje snel graag!’, onderzoek naar provinciale inspanningen om ook het platteland te doen voorzien van breedbandinternet; maart 2018.
 6. ‘Waddenfonds’, vervolgonderzoek naar het Waddenfonds; januari 2018.
 7. ‘Met de bus naar de stad - openbaar busvervoer in perifere gebieden’, maart 2017.
 8. ‘Provinciale grip op bedrijven met grote risico's voor hun omgeving’, juni 2016.
 9. ‘Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking’; april 2016.

 

Onderzoeken 2021-2022

 1. ‘In de ban van de ringweg’, de informatievoorziening Aanpak Ring Zuid (samen met de rekenkamer van de gemeente Groningen), april 2022.
 2. ‘Regionale democratie vergt energie’, democratische legitimiteit van de Regionale Energiestrategie, november 2021.
 1. ‘Goed beslagen ten ijs?’, besluitvorming over ijsstadion Thialf, oktober 2021.
 1. ‘Uit het oog uit het hart? Revolverende fondsen’, effectiviteit van revolverende fondsen en de rol van Provinciale Staten, maart 2021.
 2. ‘Ruimte voor inbreng’, burgerparticipatie in ruimtelijke projecten, februari 2021.
 3. ‘Institutioneel geheugen van Provinciale Staten’, inhoudelijke ondersteuning van Provinciale Staten, te verschijnen juli 2022.
 4. ‘Interbestuurlijke samenwerking in verticale verhoudingen’, mogelijke spanningen tussen samenwerking van provincies en gemeenten enerzijds en hiërarchische verantwoordelijkheden van provincies anderzijds, te verschijnen najaar 2022.
 5. ‘Dubbele Dijk’ (op verzoek van enkele Groningse Statenfracties), grondtransacties ten behoeve van het project Dubbele Dijk, te verschijnen najaar 2022.
 6. ‘Groene Chemie’, plannen provincie Drenthe, te verschijnen december 2022.
 7. ‘Natuurcompensatie’, te verschijnen december 2022.
 8. ‘Groningen Airport Eelde’ (op verzoek van enkele Groningse en Drentse Statenfracties), toekomst van de luchthaven, te verschijnen voorjaar 2023.
 9. ‘Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij’, te verschijnen voorjaar 2023.
 10. Terugblikonderzoek ‘Provinciale grip op bedrijven met grote risico's voor hun omgeving’ (juni 2016), planning nader te bepalen.