Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Grondverwerving

24-09-2012

Auteur(s)

  • Hannie Wolters (voormalig medewerker)

In het onderzoek naar grondverwerving bekeek de Rekenkamer of de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen doelmatig hebben gehandeld door aan te kopen tegen marktprijzen en of ze geen onnodig risico hebben genomen door niet meer grond aan te kopen dan benodigd is.

De Rekenkamer kwam tot de conclusie dat de provincie Drenthe bewust geen actief grondbeleid voerde en de risico’s beheerste. De provincie Groningen had een sober aankoopbeleid en verwierf, evenals Drenthe, grond doelmatig (tegen marktprijzen) en zij nam geen onnodig risico. De grondruiltransacties van de provincie Groningen brachten wel enig risico met zich mee. De provincie Fryslân voerde een actief grondverwervingbeleid. De Rekenkamer was van mening dat dit niet doelmatig gebeurde en de nodige risico’s met zich bracht. Er werd meer grond aangekocht dan strikt nodig was voor het verwezenlijken van de ruimtelijke doelen. Regelmatig werden bovenmarktconforme vergoedingen geboden.