Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Groningen Airport Eelde (Drenthe en Groningen)

04-11-2013

Auteur(s)

  • Edwin de Jong (senior-onderzoeker)
  • Hannie Wolters (voormalig medewerker)

Downloads

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar  het aandeelhouderschap van de provincies Drenthe en Groningen in Groningen Airport Eelde (GAE NV).

Een van de conclusies was dat de provincies Drenthe en Groningen de optimistische vooruitzichten van de directie van het vliegveld Eelde zonder veel nuancering overnamen. De discussie over de meerwaarde van de provinciale betrokkenheid bij de luchthaven was een aantal malen uitgesteld. Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe beriepen zich daarbij op gedateerde en rooskleurige toekomstverwachtingen. Het negeren van de economische realiteit en gebrek aan sturing hebben de financiële gezondheid van de luchthaven niet bevorderd. Door een dunbevolkt achterland en nabije concurrenten (Schiphol) was een kostendekkende exploitatie van GAE NV volgens de Rekenkamer niet of pas op lange termijn mogelijk. De Noordelijke Rekenkamer beval aan om eerst een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voren alvorens de provincies participeren in nieuwe investeringen in de luchthaven.