Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Inkoop (Drenthe)

10-12-2008

Auteur(s)

  • Theo van der Zee (voormalig medewerker)

Downloads

Op suggestie van Provinciale Staten van Drenthe deed de Noordelijke Rekenkamer onderzoek naar het inkoopbeleid van de provincie Drenthe.

In dit onderzoek is vooral gekeken naar de vraag of de modernisering van de inkoop op koers lag en of de provincie zicht had op de resultaten. De Noordelijke Rekenkamer was positief over een aantal maatregelen die de provincie had ingezet om de inkoop te verbeteren. De Rekenkamer achtte het echter niet waarschijnlijk dat de toenmalige praktijk zou leiden tot een meer doelmatige inkoop. De Rekenkamer beval aan om de inkoopfunctie verder te professionaliseren.