Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Kenniseconomie

06-06-2013

Auteur(s)

  • Haedewych van Kampen (voormalig medewerker)

Downloads

Dit rapport betreft onderzoek naar de door de drie noordelijke provincies gewenste en gesubsidieerde transitie naar een kenniseconomie.

De provincies hebben voor die transitie drie zogeheten clusterorganisaties opgezet voor de belangrijkste kennisgebieden in het noorden: sensortechnologie, watertechnologie en energie. De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de drie clusterorganisaties (Stichting Sensor Universe, Stichting Water Alliance en Stichting Energy Valley) waren georganiseerd, welk budget zij kregen en welke positie de provincies innamen ten opzichte van deze clusterorganisaties. Ook heeft de Rekenkamer bekeken of de provinciale subsidies de gewenste resultaten opleverden. Daartoe zijn negen gesubsidieerde kennisprojecten bekeken. 

Een van de conclusies uit het onderzoek was dat er veel partijen betrokken waren en dat er weinig zicht was op de resultaten. De resultaten van op kennistoepassing gerichte projecten (valorisatie) waren beter dan de resultaten van de op opleiding en fundamenteel onderzoek gerichte projecten.