Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Marketing en promotie toerisme: effecten provinciaal beleid

07-12-2020

Auteur(s)

  • Jappie van den Bergs (voormalig medewerker)

De noordelijke provincies voeren economisch beleid om de werkgelegenheid in het noorden te stimuleren. Toerisme en recreatie, ook wel vrijetijdseconomie genoemd, vormen een belangrijke pijler van dit beleid. Met de opkomst van internet en social media hebben marketing en promotie een belangrijke vlucht genomen om toeristen te trekken. Eertijds waren het vooral de VVV’s die hier invulling en uitvoering aan gaven, maar de laatste decennia manifesteren gemeenten en provincies zich ook nadrukkelijk op dit terrein.

Zo subsidiëren de noordelijke provincies de marketingbureaus Merk Fryslân, Marketing Drenthe en Marketing Groningen en organiseren en financieren zij promotiecampagnes zoals Leeuwarden - Fryslân 2018/Culturele Hoofdstad, Drenthe doet wat met je en Er gaat niets boven Groningen.

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht welke inspanningen de drie provincies in de periode 2014 tot en met 2018 hebben verricht op het gebied van marketing en promotie van het toerisme en wat dit heeft opgeleverd. In het onderzoek wordt ook nagegaan of iets te zeggen valt over de effecten van deze inspanningen: hebben de provincies zicht op wat marketing en promotie bijdraagt aan het versterken van toeristische sector? Naast Merk Fryslân, Marketing Drenthe en Marketing Groningen zijn ook andere organisaties actief op dit gebied. In hoeverre vindt afstemming plaats met deze organisaties en wordt er samengewerkt? Verder is onderzocht welke informatie Provinciale Staten hebben ontvangen over de uitvoering van het marketingbeleid en of op basis van deze informatie bijsturing van het beleid heeft plaatsgevonden.